Vill låta fåren beta parkslide

Kalmar Artikeln publicerades
Parkslide växer på ett område i Kalmarsundsparken.
Foto: Karin Asmundsson
Parkslide växer på ett område i Kalmarsundsparken.

Parkslide är en växt som sprider sig snabbt och tränger ut andra arter. Nu föreslår en kalmarbo att kommunen ska hugga ner parkslidet i Kalmarsundsparken, och sedan låta får beta där.

Parkslidet blir drygt två meter hög på en säsong och bildar genom rotskott stora bestånd som kan sprida sig flera meter från ursprungsplantan. Den kan konkurrera ut andra växter på platsen. Rötterna kan tränga in i byggnader, vattenledningar och genom asfalt. Problemen kan bli så omfattande att hus kan tvingas rivas och jordmassor fraktas bort och destrueras.

I Kalmar finns den också bland annat i Moskogen och på Tjärhovet.

Har den väl etablerat sig är den nästan omöjlig att få bort. Växtavfallet får inte läggas på kompost eller lämnas eftersom spridningsrisken är stor. Parkslide kan konkurrera ut andra växter, och förändrar livsmiljöerna för grodor, kräldjur, fåglar och däggdjur. Rötterna kan växa in i byggnader och vattenledningar.

I ett medborgarförslag skriver en kalmarbo att det är synnerligen brådskande att få bort växten som är ett allvarligt hot mot andra växter, vägar och bebyggelse. Hon hänvisar till en bonde i Halland som med framgång låtit får beta på ett område med parkslide med resultat att växten försvunnit. Henne förslag är att hägna in området kring Olsan, den lilla sjön i Kalmarsundsparken, hugga ner parkslidet och sedan låta får beta där. Eftersom rötterna är meterdjupa kan det ta flera år innan parkslidet försvunnit.

”Detta skulle kunna bli ett vällovligt experiment som naturvårdsverk och andra skulle kunna följa med Kalmar som gott exempel och föredöme”.

Fakta

Parkslide

Parkslide är en en seglivad växt med mycket stark spridningskraft, som har förmågan att ta över stora områden snabbt och tränga ut andra arter. Till utseendet är den lik bambu. Den introducerades i Sverige som en trädgårdsväxt, och noterades första gången förvildad 1909.

Parkslide och jätteslide finns ännu inte med på EU:s lista över invasiva främmande arter och omfattas därför inte av lagstiftningen. Parkslide och jätteslide är nästan omöjliga att utrota. De sprider sig med utlöpare och växer mycket snabbt. Att gräva bort dem är riskabelt eftersom en liten rotbit på 07, gram räcker för att bilda en ny planta. I Storbritannien använder man sju meters säkerhetsmarginal. Den kan överleva även om man försöker elda upp den.

Den är spridd i södra Sverige upp till Dalarna.

Källa: Naturvårdsverket

Visa mer...