Vill undvika insyn till fängelset

Kvarnholmen Artikeln publicerades
Här, mellan fängelset och biblioteket ska det nya parkeringshuset byggas enligt planen.
Foto: Tengboms
Här, mellan fängelset och biblioteket ska det nya parkeringshuset byggas enligt planen.

Kalmar kommun vill bygga ett parkeringshus i Cellgraven. Men Kriminalvården är inte nöjd med utformningen och vill hindra insyn till fängelset.

Det nya parkeringshuset ska enligt planen byggas mellan fängelset och biblioteket och drygt 200 bilar ska få plats. Enligt situationsplanen som Kalmar kommun tagit fram ska p-huset ”ges en gestaltning av tillfällig karaktär”. Förslaget är att det ska byggas i trä för att skilja sig från stenmuren som omgärdar fängelset.

Parkeringshusets närmsta granne är fängelset och de ansvariga där har en del synpunkter på nybygget. De vill begränsa allmänhetens möjlighet till insyn på anstalten.

Så här kan det planerade parkeringshuset se ut.
Foto: Tengboms
Så här kan det planerade parkeringshuset se ut.

Dels vill Kriminalvården att väggen mot anstalten ska höjas med 30 centimeter till 210 centimeter, dels vill de inte att väggen ska bestå av ribbor som man kan se igenom som planerat.

”Väggen mot anstalten ska vara helt tät för att förhindra möjlighet till insyn på anstalten promenadgårdar”, skriver Kriminalvården i en synpunkt till kommunen.

Skanova har också synpunkter på det eventuella bygget. Det handlar om att företaget har kabelanläggningar i området och vill behålla de för att de inte vill drabbas av kostnader.