Yvonne Hagberg (S) beredd att kliva in och ta över regionen

Kalmar län Artikeln publicerades
Yvonne Hagberg (S) med regionråden Anders Henriksson och Peter Wretlund.
Foto: Roger Carlsson
Yvonne Hagberg (S) med regionråden Anders Henriksson och Peter Wretlund.

Det kan vara dags för en kvinna som ordförande i regionstyrelsen, och Yvonne Hagberg (S) är inte främmande om hon får frågan.

– Jag är beredd att ta det uppdraget om partiet vill.

Är det dags att någon från norra länet blir regionstyrelsens ordförande?

– Jag vill inte föregå den processen.

Är det dags för en kvinna som ordförande?

– Det kan det mycket väl vara.

Nyligen blev det klart att ett av de fyra socialdemokratiska regionråden, Anders Henriksson, kommer att sluta som ordförande och som regionråd. Han har fått ett nytt toppjobb som andre vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Det lämnar en stor lucka. Länets mäktigaste politiker, den som håller i rodret för hela sjukvården, ska väljas.

Först ska ett nytt regionråd väljas från Henrikssons hemmadistrikt Kalmar, och där har det redan utkristalliserat sig en kamp mellan vad som kan kallas Henrikssons högra hand Jonas Hellberg och Johan Perssons högra hand Mattias Adolfson. Det har också lanserats att det mycket väl skulle kunna vara en kvinna som efterträdare. Namn som Malin Anell, andranamn på regionlistan, och Anna Hedh, mångårig EU-politiker, har lyfts fram.

Om vi återvänder till männen som gett sig till känna: De har båda lång politisk erfarenhet. Hellberg har de senaste åren jobbat nära Henriksson med sjukvårdspolitiken. Adolfson har under många år varit ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar.

Vem det än blir som efterträder Henriksson är det en till stora delar nytillsatt regionstyrelse, och bland socialdemokraterna är Yvonne Hagberg när Henriksson slutar den enda som har lång erfarenhet av att i toppskiktet leda sjukvårdspolitiken.

De två andra regionråden var tämligen oprövade kort i sjukvårdspolitiken när de valdes in för ett år sedan.

Peter Wretlund, ett av de andra regionråden, har visserligen en gedigen erfarenhet av politik. 53-åringen har under lång tid styrt politiken i Oskarshamn. Han blev kommunalråd 2003 och stannade kvar på posten fram till årsskiftet 2017/2018.

Personalutskottets ordförande Angelica Katsanidou (S) flankeras av Anette Rogö (C), ledamot i personalutskottet och regionrådet Pierre Edström (L).
Foto: Andreas Bendroth
Personalutskottets ordförande Angelica Katsanidou (S) flankeras av Anette Rogö (C), ledamot i personalutskottet och regionrådet Pierre Edström (L).

Angelica Katsanidou har lite mer erfarenhet av sjukvårdspolitik. Hon har förra mandatperioden suttit som ersättare i tidigare landstingsstyrelsen och varit ordförande för socialnämnden hemma i Västervik.

Nu 61-åriga Yvonne Hagberg började jobba i landstinget i mitten av 1970-talet, engagerade sig fackligt och blev sedan ordförande för Kommunals landstingssektion. 2005 klev hon in i landstingsstyrelsen.

Yvonne Hagberg, vad tänker du om situationen nu, där Anders Henriksson efter så många år lämnar sin post som ordförande?

– Vi är tre regionråd som redan finns på plats. Om jag skulle få frågan tar jag ställning då, men jag är beredd att ta det uppdraget om partiet vill. Men nu väntar vi först in Kalmar, säger Hagberg.

Du är den som har längst erfarenhet av sjukvårdspolitik.

– Så ser det ut i dagsläget. Men som Regionstyrelsens ordförande blir man också gruppledare i regionfullmäktige, så det handlar också om ledaregenskaper.

Är det ett problem att du blir den enda kvar som har lång erfarenhet?

– Nej, det tycker jag inte. Alla har lång politisk bakgrund. Inte minst Peter Wretlund, som varit kommunstyrelsens ordförande. Och Angelica Katsanidou var ersättare i landstingsstyrelsen och har varit ordförande i socialnämnden.

Malin Anell har lyfts fram som ett namn. Hon är i dag andranamn på Kalmarlistan.
Foto: Jonatan Bergöö
Malin Anell har lyfts fram som ett namn. Hon är i dag andranamn på Kalmarlistan.