Kultur & Nöje

Utredning och lättläst om försvarspolitik

Kultur & Nöje Artikeln publicerades

Celanders förlag ger ut två försvarspolitiska skrifter. Natoutredningen är på sitt den roligaste för det är så fräckt att det blir roligt när ett antal personer tillsätter sig själva som en utredning, som kan uppfattas vara officiell.

Array

Redaktör: Lars Ingelstam

Förlag: Celanders Förlag

Redaktör: Anders Björnsson

Förlag: Celanders Förlag

Utredningen är magneten som nu järnfilspånen får gruppera sig kring. De små stegen tas, menar författarna och när riksdagen i vår ska anta ett värdlandsavtal mellan Sverige och Nato är det just ett sådant litet steg som kan visa sig ha varit avgörande viktigt.

Att Sverige under åren haft västrelationer, vet alla. Vid risk för krig skulle chefen för marinen ta sig till London och kanske Washington för någon skulle vara ansvarig för den svenska militärmakten också om Sverige ockuperats. Det svenska flygbassystemet kunde enkelt användas av Nato men ­alliansfritt skulle Sverige vara och det var en alliansfrihet som syftade till neutralitet i krig.

Natoutredningen ger material för den bredare och mer alternativrika diskussion som nu behövs.

I boken Försvaret främst finns lättlästa artiklar om försvarspolitik. Det är skillnad på den värnpliktsarmé som kunde ställa 800 000 man under vapen och det vi nu har, lätt oklart hur det ska definieras. Hur tänker vi nytt och bevarar gamla lärdomar, undrar författarna. Det kan man undra. Ingen svensk officer i tjänst nu har väl någonsin lett en brigad eller en fördelning? Och hur införs på ett vettigt sätt ett nytt värnpliktsförsvar? Finns ens byggnaderna?

Författarna till antologin är namnkunniga och ibland underfundiga. Gunnar Fredriksson pryder sin artikel om det psykologiska försvaret med ett påpekande av Bertrand Russell att politikers uttalande ofta är vaga, mångtydiga och tvärsäkra. Fredriksson är själv uppenbart kritisk till allt som luktar propagandaministerium. Psykförsvar är för honom något annat.

Om folkförsvaret skriver Thage G. Peterson, som presenteras som teolog och folkrörelseman. Från det lokala kommer Ulf Wickbom, som skriver kultur i en annan tidning i Kalmar och har ett förflutet som reservofficer i Kustartilleriet. Han tar påpassligt upp frågan om försvarskulturen, de där insikterna om försvaret som alla som gjort värnplikt har med sig. Det var en styrka att folk med många kompetenser kunde sättas samman till kraftfulla förband.

Jag har nämnt några av författarna men alla medverkande gör habila insatser och är värda att bli lästa och reflekterade. Frågan om försvaret måste vara en gemensam fråga, en sådan medborgarna talar om. Här finns två intressanta böcker. Man jag undrar vad det är vi har lovat de baltiska staterna om de utsätts för hot. Var det också vaga, mångtydiga och tvärsäkra löften?