Kultur o Nöje

Analytiker och utvecklingspessimist

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Hundraårsjubiléet av den finlandssvenske filosofen och kulturpersonligheten Georg Henrik von Wright har tretton år efter hans död resulterat i en antologi med bidrag av ett drygt dussin forskare och kulturskribenter.

Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell

Red: Johan Strang och Thomas Wallgren

(Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors; Appell Förlag, Stockholm)

De flesta är verksamma inom den finska kultursfären men Merete Mazzarella, Lars Hertzberg och Svante Nordin är välkända även i Sverige.

I Finland framstår von Wright inte bara som en internationellt berömd vetenskapsman utan även som en allmänt respekterad intellektuell, som länge dominerade kulturdebatten där. I Sverige är han en introduktör av den analytiska filosofin genom sin bok Logik, filosofi och språk – Strömningar och gestalter i modern filosofi, vilken har varit kursbok för generationer av studenter. Han framträdde även efter 1968 som en kritiker av modernitetens och vetenskapens bieffekter på livskvalitet och miljö.

Sin auktoritet baserade von Wright på sina pionjärinsatser inom den analytiska filosofin, samt på det nära samarbetet med den legendariske filosofikonen Ludwig Wittgenstein, vars professur i Cambridge han övertog 1948 och vars andliga kvarlåtenskap han blev satt att förvalta. Detta uppdrag är för övrigt ännu ej utgivningsmässigt fullgjort. Hans vetenskapligt grundmurade rykte gjorde att hans kritik mot diverse brännande samhällsfenomen togs på större allvar. Som kontrast beskylldes von Wright för en alltmer pessimistisk syn på vissa sidor av det mänskliga livet. Trots detta var han högt respekterad till sin död 2003.

För en svensk läsare av antologin är det visserligen intressant att få en inblick i den huvudsakligen svenskspråkiga kulturdebattens utveckling i Finland, vilken är häpnadsväckande tillgänglig men ändå så främmande.

Men det är nog för oss mer relevant att jämföra filosofi och kulturellt inflytande hos von Wright med motsvarande hos Ingemar Hedenius. Den senare var också en introduktör av analytisk filosof, som enligt honom framställdes såsom en vidareutveckling av Uppsalaskolan och Axel Hägerström. Hedenius fick sedan mer än som vetenskaplig filosof en enorm betydelse som envis kritiker av kristendomen och Svenska Kyrkan och ett stort inflytande på den allmänna kulturdebatten genom sitt medarbetarskap i Dagens Nyheter under Herbert Tingsten. Han lyckades dock inte på samma sätt som von Wright behålla sin aktualitet, när en ny tidsanda bröt in och ny studentgeneration åtminstone delvis tog över. Hedenius kom alltmer i kulturens bakvatten, medan von Wrights brottning mellan vetenskapstro och utvecklingstvivel länge fortsatte att uppfattas som kreativ och relevant.

De medverkande i antologin diskuterar von Wrights ställning i dag och möjligheterna till en renässans för hans tänkande.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Östra Småland Nyheterna så godkänner du samtidigt våra regler.

På ostrasmaland.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på ostrasmaland.se. På tider då Östra Småland Nyheternas webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på ostrasmaland.se

ostrasmaland.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på ostrasmaland.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Östra Småland Nyheterna som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.