Kultur o Nöje

Kan de små språken överleva?

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Äldre läsare minns kanske områdena Livland och Kurland från skolans historietimmar. Svenska Livland existerade mellan 1629 och 1721 och omfattade det som idag är södra Estland och norra Lettland. Liverna var – och är fortfarande – en finsk-ugrisk folkgrupp. Idag behärskar dock endast ett trettiotal personer språket i tal och skrift.

De små folkens historia – Minoriteter i Europa

Ingmar Karlsson

(Historiska Media)

Förre ambassadören Ingmar Karlsson är en produktiv och ibland kontroversiell skribent. Hans senaste bok – som snarast är en uppfräschning av "Europas styvbarn" från 2002 – börjar med liverna och fortsätter med karaimer, sorber, ladiner, furlaner, rutener, cimbrer och många andra. Cimbrerna i de italienska alperna är för övrigt den sydligaste germanska spillran. Ursprunget är omstritt, men de kom nog inte från Simrishamn (ibland stavat Cimbrishamn), som Olof Rudbeck hävdade på 1600-talet. Visste ni förresten att Andy Warhol var ruten och att Donald Tusk är kasjub?

I det korta förordet menar författaren att de små språkens möjligheter att överleva ett tag till faktiskt har förbättrats genom EU:s politik för enhet i mångfald, och genom it-tekniken. I många fall är insatserna dock snarare dokumenterande än livräddande. Det gäller att teckna ned så mycket som möjligt innan det är för sent. Därtill kommer att ett eller annat universitetslektorat eller stipendium har inrättats. Tre små folkgrupper som fanns med i boken från 2002 har mönstrats ut, eftersom de bedöms vara helt assimilerade.

Boken kan förstås sträckläsas, men lämpar sig kanske bäst som uppslagsbok. Ingmar Karlsson går igenom grupp för grupp och avstår från de övergripande analyserna. De många och långa citaten visar med vilken förtjusning han uttrycker sig på allehanda tungomål. En språkintresserad läsare kan känna något av samma glädje.