Kultur o Nöje

Tro eller vetande?

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Går det att förena tro och vetande? Kan till exempel mirakler förklaras vetenskapligt?

Religion och naturvetenskap

Philip Clayton

Översättning: Christoffer Skogholt

(Dialogos)

Den amerikanske teologiprofessorn Philip Clayton ger sig oförskräckt i kast med upplysningens klassiska problem. Nu lever vi dock i det 21:a århundradet och frågan om själen i maskinen har ersatts av diskussioner om medvetande, kvantfysik och artificiell intelligens.

Framställningen är nästan överdrivet pedagogisk med dialoger, studieuppgifter och läsanvisningar. Clayton är professor i teologi men visar stor förtrogenhet med aktuell naturvetenskap. Påtagligt engagemang visar han endast när han försvarar det förnuftiga samtalet och tar avstånd från hätska utfall från fundamentalistiska kreationister och nyateister som Hitchens och Dawkins. Även andra religioner än kristendomen behandlas ganska utförligt. Intressant att notera är att motsättningen mellan religion och vetenskap inte uppfattats som lika intressant inom exempelvis judendomen.

Det amerikanska perspektivet i boken är påfallande, inte minst i skildringen av ”intelligent design” kontra darwinism, en diskussion som känns ganska perifer i Sverige. Här har frågorna om tro och vetande knappast diskuterats på allvar sedan Ingemar Hedenius’ tid på 1950-talet. Idag talar politiskt korrekta företrädare för kyrka och teologi om miljöförstöring och invandring samtidigt som de undviker de centrala trosfrågorna. Just därför kan en bok som denna fylla en funktion.