Kultur

Den definitiva boken om Vilhelm Moberg

Kultur Artikeln publicerades

”Mannen i skogen” är biografin över Vilhelm Moberg. Författaren och förlaget är mer blygsamma och skriver ”en biografi”. Det är en onödig blygsamhet.

Med Vilhelm Moberg stiger vi in i det svenska 1900-talet och litteraturvetare Liljestrand är en säker ciceron.

Dessvärre förstör han den goda historien för mig. Kapten Axel Mannerskantz berättade hur han och hustrun brände brände den osedliga boken ”Utvandrarna” i pannrummet på Värnanäs gods. De hurrade när boken brann. Historien visste berätta att de sjöng nationalsången också, men nu avslöjas att detta var ett muntert tillägg av Vilhelm Moberg. I verkligheten sjöng de inte i pannrummet. De brände och hurrade. Så roligt jag haft av något som aldrig hänt!

Moberg var mer känslig än många trodde och tog trots allt illa vid sig av protesterna mot hans osedlighet. Han ville framstå som en kraftnatur, men det vekare draget finns där också liksom det moraliska. Moberg tror på den moraliska motståndskraften hos folket, som kommer att stå det onda emot. Soldatsonen överger sin tidigare pacifism för att stå nazismen emot och då skriver han romanen ”Rid i natt” Det blev det mest sålda litterära verket i Sverige år 1941. Det är en bok att läsa om, tror jag.

Liljestrand får fram det eruptiva draget hos Moberg. Han blir förbannad, grälar och bråkar, det är den mer högljudda sidan av hans annars stillsamma ideal som ärlighet och tryckfrihet och arbete för författares villkor till exempel. Dit hör också det vänliga draget och sinnet för humor, egen och andras. Detta sinne för humor kallas antagligen berättarglädje när det handlar om författare.

Utvandrareposet är väl i vår tid höjdpunkten i Mobergs författarskap, men med Jens Liljestrands biografi finns det nog också skäl att läsa eller läsa om böcker som ”Brudarnas källa” och ”Din stund på jorden” och därtill ”Min svenska historia”. När det gäller de två böcker som blev resultatet av den folkliga historien kan jag uppfatta Liljestrand som lite snål. Det fanns en tid när Mobergs historia fungerade för metodkurs i historia, doktoranderna fick nagelfara hans ansatser för att diskutera historieforskningens principer. Och det är inte ett dåligt resultat av en skönlitterär författares möda.

Skrivarmödan och svårigheten att slå igenom är delar av Vilhelm Mobergs liv. Sedan kommer framgångarna och möjlighet att bo ståndsmässigt, äta och dricka gott och umgås med intressanta människor både stående, sittande och liggande. Liljestrand ger en del information som inte ska avslöjas här.

Teatermannen Moberg träder också fram liksom rättsrötekämpen från 1950-talet. Det finns en mångsidighet som är resultatet av Mobergs moraliska hållningar.

Liljestrand har skrivit om Moberg så att författaren tecknas detaljerat men inte så att författaren skymmer sina egna verk. Mannen och verken är snyggt sammanvävda. Och läsvärt är det rakt igenom.

Bok

Mannen i skogen

Jens Liljestrand

(Alberts Bonniers Förlag)

Visa mer...