Län

Flera lärare får sluta på Kristinebergskolan

Kristineberg Artikeln publicerades
Kristinebergskolans rektorer måste minska kostnaderna för att klara årets budget. Från vänster står Matilda Bladås, Josefin Lundell och Johanna Magnusson.
Foto:Lotta Zaar
Kristinebergskolans rektorer måste minska kostnaderna för att klara årets budget. Från vänster står Matilda Bladås, Josefin Lundell och Johanna Magnusson.

I höst kommer minst sex tjänster att ha försvunnit från Kristineberskolan. Det är vad som krävs för att skolan ska klara sin budget med en nerdragning på 4,2 miljoner kronor.

Det var strax innan jul som rektorerna fick veta att årets budget blir 54 miljoner.

– Om vi inte gör något kommer vi att gå minus med 4,2 miljoner, säger Matilda Bladås som är rektor för högstadiet. När vi fick beskedet kände vi rektorer en otrolig frustration och det var samma känsla hos pedagogerna. Nu känner vi mer, okej hur förhåller vi oss till det.

För att börja spara så snabbt som möjligt har skolan låtit bli att ersätta en lärare som gått i pension. Man är också försiktiga med att ta in vikarier.

– Där har lärarna varit jätteduktiga och med att se om det går att lösa ändå, säger Johanna Magnusson som är rektor för F-6.

Med en till lärare som går i pension kan personalminskningen ske utan uppsägningar.

– Vi har visstidsanställd personal vars avtal går ut i juni som vi inte förlänger, säger Matilda Bladås.

Bara en tillsvidareanställd lärare påverkas.

– Den personen omplaceras till en annan skola och har ställt sig positiv till det.

Exakt hur kostnaderna påverkar undervisningen är inte klart. Under arbetsplatsträffar i påsk kommer dialogen att fortsätta med skolans anställda.

– Då kommer vi också att bli klara med en riskbedömning som vi gör tillsammans med personalen.

Redan nu är det klart att neddragningen ger en kvalitetssänkning.

– Det kommer att bli större grupper och fler lektioner i helklass, säger Johanna Magnusson.

– Samtidigt har vi haft en hög lärartäthet jämfört med riket, säger Matilda Bladås. Vi tänker fortsätta med det, men vi närmar oss snittet.

Det finns flera orsaker till den minskade budgeten. Antalet elever är färre till hösten, färre går på fritidshem och ersättningen för nyanlända elever har mer än halverats. Den socioekonomiska delen av skolpengen bidrar också till lägre anslag med drygt en miljon kronor.

Efter påsklovet har skolan ett föräldraråd med budget som huvudpunkt.