Län

Södra satsar på fler drönare i skogsbruket

Kalmar län Artikeln publicerades
Drönare effektiviserar det manuella arbetet för Södras fältpersonal.
Foto:Henrik Björnsson
Drönare effektiviserar det manuella arbetet för Södras fältpersonal.

Södra satsar nu på fler drönare i skogen. Med den digitala tekniken ska fältpersonalens arbete inte bara bli snabbare och mer heltäckande utan även mer säkert.

Södra har sedan slutet av 2015 på försök använt drönare för bland annat inventering av skogsskador. Testerna har fallit väl ut och man ser en stor potential framåt när det gäller den digitala tekniken. I somras ändrades reglerna i kameraövervakningslagen vilket har gjort det enklare att använda drönare i skogsbruket.

– Vi ser många användningsområden där drönarna kan effektivisera skogsarbetet, inte minst vid inventering av stormskadad skog, säger Johan Malmqvist, projektledare i Södra.

Nu tar Södra ytterligare steg i den digitala utvecklingen genom en omfattande investering i drönarteknik och kompetensutveckling av personalen.

– Vi har skaffat drönarutrustning till samtliga våra skogliga verksamhetsområden och under hösten har vi utbildat 51 av våra skogliga tjänstemän till drönarpiloter.

– Tekniken är mycket kostnadseffektiv. På kort tid får man en bra överblick över skogen.

Den stora förtjänsten ligger enligt Johan Malmqvist i att man inte behöver lägga onödig tid på kontroll.

– Med drönaren ser du snabbt om och var du behöver göra en manuell inspektion eller åtgärd. Detta möjliggör ett effektivare arbetssätt som i förlängningen gynnar våra skogsägande medlemmar.

– Dessutom gör drönaren arbetet säkrare för skogsinspektorn, inte minst vid inventering av vindfällen efter en storm.

Men det är inte bara vid inventering av skogsskador som drönartekniken kan göra stor nytta.

– Uppföljning av åtgärder, till exempel plantering och röjning, är ett möjligt användningsområde. Underlag för att påvisa åtgärd och utföra planering är ett annat. Ett öga från luften ger en mycket bättre bild än att titta in i en tät skog från marken, säger Johan Malmqvist.

Fakta

Södra

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar.

Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 600 medarbetare.

Södra är en av de största leverantörerna i Europa på pappersmassa för den globala marknaden och har en av Sveriges största sågverksrörelser.

"Produktionseffektivitet i balans med naturvård finns med i allt vi gör. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger."

Källa: Södra

Visa mer...