A-kassan ska vara likvärdig

Ledare Artikeln publicerades
Riksrevisionen konstaterar att a-kassorna har behandlar försäkringstagare olika.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Riksrevisionen konstaterar att a-kassorna har behandlar försäkringstagare olika.

Riksrevisionen hävdade på tisdagen att det finns ”betydande skillnader” mellan hur de 27 olika a-kassorna hanterar försäkringstagares slarv eller misskötsamhet. Det är en kritik som a-kassorna, deras granskande inspektion och regeringen bör lyssna på, bland annat eftersom olägenheter ger argument till de krafter som vill förstatliga verksamheten.

Den granskande myndigheten konstaterar i sin rapport att det under förra året betalades ut 12,4 miljarder till drygt 220 000 arbetssökande. Det är mycket pengar och omfattar många människor.

Därför är det både rimligt och naturligt att verksamheten står under kontroll. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sedan länge detta uppdrag.

Riksrevisionen konstaterar också att det tidigare har funnits tecken på att medlemmar i de olika kassorna har behandlats lite olika.

Man har därför låtit göra en statistisk analys kring hur a-kassorna hanterar de så kallade underrättelser som kommer från Arbetsförmedlingen. Bland annat kan det handla om fusk eller brott mot de krav som finns om att den arbetslöse aktivt måste söka jobb och lämna aktivitetsrapporter.

Materialet visar att det finns betydande skillnader mellan hur a-kassorna bedömer dessa ärenden och, därmed, vidtar åtgärder i form av exempelvis sanktioner. ”När de sex a-kassor med lägst sanktionsgrad jämförs med de sex a-kassor med högst är skillnaden i genomsnittlig sanktionssannolikhet ca 14 procentenheter”, skriver myndigheten i sin rapport.

Den troliga förklaringen är att a-kassorna tillämpar gällande regelverk lite olika. Möjligen kan det också vara så att reglerna inte är tillräckligt tydliga. Vilket naturligtvis är oacceptabelt och riskerar att undergräva förtroendet för försäkringen i sin helhet.

En förseelse som ger indragen ersättning i en a-kassa ska självfallet ge indragen ersättning även i en annan.

Vad gäller det gemensamma regelverket ska försäkringstagarna behandlas rättvist oavsett om man tillhör handelsanställdas, småföretagarnas, lärarnas, journalisternas eller byggnadsarbetarnas a-kassa.

Riksrevisionen föreslår därför att både regeringen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen vidtar åtgärder, förtydligar regelverket och utfärdar råd där det finns oklar rättspraxis och där olikheter har konstaterats.

Detta bör, naturligtvis, göras med stor noggrannhet. Det handlar, framför allt, om de enskilda försäkringstagarnas trygghet och likabehandling.

Dessutom finns det starka borgerliga krafter som vill förstatliga den arbetslöshetsförsäkring som har historiska kopplingar till fackförbunden. Det finns en diskutabel föreställning om att det som är statligt alltid och i alla lägen behandlar alla medborgare lika.

Så enkelt är det självfallet inte.

I grunden fungerar den svenska modellen med a-kassor som är organisatoriskt fristående från staten väl och med förtroende. Den trygghet som verksamheten innebär för de som drabbas av arbetslöshet är viktig.

Just därför måste också de som har uppdraget att sköta försäkringarna se till att de fungerar likvärdigt och rättvist.