Kalmar kommun har nu köpt Guldfågeln Arena

Ledare Artikeln publicerades
Guldfågeln Arena ägs från och med nu av Kalmar kommun.
Foto: Ulrika Bergström
Guldfågeln Arena ägs från och med nu av Kalmar kommun.

Kalmar kommun är nu formell ägare till Guldfågeln Arena. Alla köpehandlingar är underskrivna. Det stod klart på fredagen.

Kommunfullmäktiges beslut från i höstas, som fattades med stor majoritet, har vunnit laga kraft. Överklaganden till både Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen har avvisats.

Fredagens andra nyhet i ärendet var att kommunen inte kommer att behöva låna till hela köpeskillingen om 244,5 miljoner kronor. Istället är det kommunledningens bedömning att man även fortsättningsvis kommer klara att finansiera minst hälften av alla investeringskostnader ur kommunens egen plånbok.

Kommunalrådet Johan Persson (S) har naturligtvis en poäng när han konstaterar att detta är ett styrkebesked.

Sett till det enskilda objektet borde det kunna innebära, när det årliga föreningsbidraget om sju miljoner till Kalmar FF försvinner, att det blir ett bättre ekonomiskt utfall än i de kalkyler som tidigare redovisats där hela köpet finansierades genom lån.

Kommunmedborgarna är nu ägare till en modern arena i mycket gott skick. Jämfört med köpet hade det troligen kostat minst det dubbla att bygga en ny motsvarande anläggning.

Man kan nu uttrycka en förhoppning att arenan ska rymma mer aktivitet än idag. Fler föreningar än Kalmar FF bör ges utrymme att använda de möjligheter som denna allmännyttiga arena representerar.

Bland annat är det positivt att IFK Kalmars hyra, enligt information från kommunen, ska baseras på jämförbara hyror i damallsvenskan.