Arbetslösheten stiger - eller..?

Ledare Artikeln publicerades
På torsdagen presenterades den senaste arbetskraftsundersökningen från SCB med ett resultat som nog fick en och annan att klia sig i huvudet.
Foto: Karin Wesslén / TT
På torsdagen presenterades den senaste arbetskraftsundersökningen från SCB med ett resultat som nog fick en och annan att klia sig i huvudet.

Man kan anta att bedömare av konjunkturen kliade sina huvuden i uppriktig förvirring efter att Statistiska Centralbyrån på torsdagen publicerade sin senaste arbetskraftsundersökning.

Får man tro resultatet är det nämligen inte alls säkert att arbetslösheten har ökat det senaste året, vilket står i tydlig kontrast mot de siffror som har inkommit från arbetsförmedlingen.

Den ökning av arbetslösheten som finns i tabellerna är nämligen så begränsad att den inte ens är statistiskt säkerställd. Andelen arbetslösa i oktober uppgick till 6,0 procent.

Dessutom redovisar SCB en höjning av sysselsättningen. Inte heller den är på en sådan nivå att den är statistiskt säkerställd.

Enligt arbetskraftsundersökningen handlar det alltså, sammantaget, om relativt små förändringar på arbetsmarknaden.

Samtidigt finns det, vilket SCB inte sticker under stolen med, vissa osäkerheter kvar.

Framför allt finns i det historiska materialet felaktiga siffror som ställer till det – alltsammans beroende på det material som det omskrivna privata bolaget rapporterade in och som SCB nu har brutit samarbetet med.

Jämförelser med läget för ett par kvartal eller ett år sedan får man därför ta med en betydande nypa salt. Exakt vad man ska tro och vem man egentligen kan lita på kan alltså diskuteras.

Eftersom det handlar om en statlig expertmyndighet, som förser offentligheten med relevant statistik, är det en djupt otillfredsställande situation. Man skulle nästan kunna tro att Sverige, landet där vi normalt sett har koll på allt och lite till, har förvandlats till något av en bananrepublik.

Att utvecklingen på arbetsmarknaden är på väg mot det sämre kan emellertid, SCB:s torsdagssiffror till trots, knappast ifrågasättas.

Arbetsförmedlingen rapporterade häromdagen att antalet inskrivna arbetssökande under det senaste året har ökat med 17 000 och arbetslösheten uppgick, enligt deras sätt att räkna, till 7,1 procent. Långtidsarbetslösheten har börjat att växa.

I oktober månad var antalet varslade klart fler än motsvarande månad för ett år sedan.

Det här är, rimligen, vederhäftiga siffror att luta sig emot. Man kan därför bara hoppas att regering och riksdag inte bara pustar ut inför SCB:s nya sifferserier utan faktiskt gör en nykter och nyanserad bedömning baserad på vad även arbetsförmedlingen rapporterar.

I så fall bör regeringen i närtid återkomma med både rejäla och skarpa förslag för att bekämpa arbetslösheten.

Sett till den tid som det tar innan sådant som köpkraftsstimulanser, investeringar i infrastrukturen samt åtskilligt annat får effekt på arbetsmarknaden finns ingen tid att förlora.