Arbetsrätten blir valfråga

Ledare Artikeln publicerades

Moderaternas ekonomiske talesman Elisabeth Svantesson gav häromdagen kristallklart besked: arbetsrätten kommer att "reformeras" om det blir ett regeringsskifte. Det betyder att det för första gången på många år finns borgerlig enighet om att försämra löntagarnas trygghet på jobbet.

Efter att Fredrik Reinfeldt under sin tid som moderatledare och statsminister – på goda grunder – avvisat förslag om att försämra anställningsskyddet och i stället hänvisa till parternas ansvar har partiet nu svängt.

Den tidigare moderatledningen menade att en försämring inte var sakligt motiverad, eftersom sist-in-först-ut som princip vid uppsägning inte var något problem för företagens möjligheter att anställa. Han konstaterade att parterna på arbetsmarknaden med ansvar skötte detta.

Reinfeldt var heller inte intresserad av strid med de fackliga organisationerna i denna för Sveriges löntagare så viktiga fråga.

Ulf Kristersson tycks emellertid se saken på ett annat sätt. Sedan höstens stämma menar Moderaterna att "kompetens" – som kan betyda nästan vad som helst beroende på hur man ser det – ska ha en större betydelse för turordningen än förut.

Det öppnar för uppgörelser med de andra allianspartierna om att arbetsgivare ska få större möjligheter att på egen hand bestämma vilka som ska bli kvar när personal sägs upp.

Moderaterna hade kunnat stanna vid en partiståndpunkt. Man hade kunnat hänvisa till en principiell uppfattning men sagt att det är parterna på arbetsmarknaden som hanterar frågan. Men nu klargör alltså Svantesson att det blir förändringar vid ett regeringsskifte.

När Moderaterna på detta sätt signalerar att en framtida alliansregering kommer att köra över de fackliga organisationerna rubbar det maktbalansen på arbetsmarknaden. Tillsammans med krav på lägre lagstiftade ingångslöner sätts den svenska arbetsmarknadsmodellen i gungning.

Sist-in-först-ut är inte ristat i sten. Det är en regel som är möjlig för arbetsgivarna att förhandla med den fackliga organisationen om. Den gäller bara om man inte kommer överens.

När Moderaterna, i armkrok med de andra allianspartierna, öppnar för att ändra denna regel innebär det större otrygghet för löntagarna. Det kan komma att leda till att uppsägningar görs efter arbetsgivares eget godtycke, där löntagare som har kommit upp i åren, som ofta är hemma med sjuka barn, är föräldralediga, fackligt aktiva eller har en sjukdomshistorik sorteras bort.

Det vore en farlig utveckling.

Svantessons besked att Moderaterna är beredda att diskutera ett förändrat anställningsskydd med de andra högerpartierna, om det blir ett regeringsskifte, innebär därför att anställningsskyddet blir en valfråga.