Dags att fundera över Ölandsbron 2.0

Ledare Artikeln publicerades
Hur många bultar kommer det att behövas i en andra Ölandsbro?
Foto:Tomas Löwemo
Hur många bultar kommer det att behövas i en andra Ölandsbro?

Det finns anledning att ta tanken på en andra Ölandsbro på allvar. Startsträckan för stora investeringar i infrastruktur är alltid lång och extra lång verkar den vara i Kalmarregionen.

Visst låter tanken på en andra Ölandsbro som när Martin Ljung som byfåne i början av 1970-talet konstaterade att ”nu när de byggt en bro från Kalmar ut till Öland, tänkte jag bygga en bro från Öland in till Kalmar”. Men den är mer genomtänkt än det först kan låta.

Det är Liberalernas Sebastian Hallén, kommun- och landstingspolitiker i Mörbylånga, som lyfter frågan i en debattartikel. Hallén brukar notoriskt ha fel om det mesta, men den här gången har han faktiskt ha en poäng. I alla fall ska hans resonemang inte kategoriskt avvisas.

Hallén konstaterar att fordonsmängden hela tiden ökar på bron som i år fyllde 45 år. År 2016 passerade 6,8 miljoner fordon över bron. Den är långt utöver vad som förväntades när Ölandsbron byggdes. Då tippade man att det skulle passera en miljon fordon om året, en prognos som redan första året krossades när tre miljoner fordon beräknades kört över.

Ändå beräknar Trafikverket att den nuvarande bron kommer att hålla åtminstone till år 2070. Det kanske stämmer rent tekniskt, men kommer den att fungera som trafiklösning?

Som Hallén påpekar är alla moderna broar betydligt bredare än Ölandsbron. Öresundsbron är 31 meter bred, Sundsvallsbron är 35 meter bred, Ölandsbron är bara 13 meter bred.

Sedan mitten av 1990-talet är gång- och cykeltrafik förbjuden på bron. Vi som var med minns hur mycket bättre trafiken började flyta efter beslutet att ta bort gång- och cykelbanan och istället göra bron fyrfilig. Det var ett absolut nödvändigt beslut, men med olyckliga konsekvenser för cykelturismen.

Halléns kanske bästa argument för att börja fundera över en ny bro är dock att det tog 40 år förra gången att komma till skott. Egentligen var det väl betydligt längre än så; Ölandsbron var en mycket gammal dröm som till sist gick att förverkliga. Den var också ett pionjärarbete, i många år var Ölandsbron Europas längsta bro.

Numera vet vi säkert att lösningen fungerar rent tekniskt. Vi vet också att behovet finns – bron var inte att kasta pengar i Östersjön. Det här är självklarheter nu, men det fanns många olika farhågor när bron byggdes och det var i en del fall omöjligt att veta om det låg något i dem innan bron fanns.

Nu vet vi att en ny Ölandsbro är på sätt och vis en ”säker” infrastrukturinvestering. Behovet av (minst) en fast förbindelse mellan Öland och fastlandet kommer att finnas oavsett vad som händer i övrigt. Det påverkas inte av om fordonsflottan förändras eller av andra ändringar i infrastrukturen.

En andra Ölandsbro kommer förr eller senare att behövas. En utbyggnad av den nuvarande är ingen bra lösning, dels för att det lång tid skulle störa och kanske tidvis stoppa trafiken, men också för att vi nu vet att konstruktörerna underskattade slitaget på bron vilket gör att den är byggd med material med lägre hållfasthet än vad som skulle tillåtas idag.

Hallén menar att om den nuvarande Ölandsbro får en ny bro parallellt, kan den nuvarande användas för gång- och cykeltrafik samt mindre elfordon medan bil- och lastbilstrafiken går på den nya bron. Det känns inte som en omöjlig tanke.

Det stora värdet i Sebastian Halléns inlägg är ändå inte specifika lösningar utan att frågan lyfts. Det behövs en lokal diskussion och samling hur vi vill att framtiden ska se ut och det behövs att länets riksdagspolitiker i god tid markerar att saken behöver plats i statens infrastrukturplaner och budget.

I morgon är det exakt 50 år sedan det första spadtaget i bygget av Ölandsbron togs. Det kan inte dröja 50 år till innan det är dags igen.

För det går inte att hamna i en situation där man under längre eller kortare tid saknar fast förbindelse mellan Öland och fastlandet.

Det är för sent i utveckling för det. Den färjan har gått.