Dag(s) för jämlikhet

Ledare Artikeln publicerades
Stefan Löfven (S) och partisekreterare Lena Rådström Baastad aviserar politik för ökad jämlikhet.
Foto: Filip Erlind/TT
Stefan Löfven (S) och partisekreterare Lena Rådström Baastad aviserar politik för ökad jämlikhet.

Den som lite mer ingående lyssnat till de signaler som Stefan Löfven sänt ut de senaste månaderna, i både tal och artiklar, kan notera att frågan om jämlikhet lyfts allt oftare.

Förhoppningsvis är det inte bara så att Socialdemokraterna känner ett behov av att profilera sig bättre efter det så kallade Januariavtalet – som i vissa delar föreskriver en politik som är allt annat än jämlik – utan är också en insikt om att ojämlikheten i flera avseenden växer i Sverige.

Det går nämligen knappt en vecka utan att nya rapporter inkommer om att skillnaderna ökar.

Det är inte bara växande skillnader i fråga om inkomster och förmögenheter utan också i hälsa och livslängd och åtskilligt annat. Det gäller mellan människor; det gäller i skolan och vården; det gäller mellan landsdelar; det gäller i stora delar av det svenska samhället.

Det finns alltså fog för konstaterandet att Sverige dras isär på ett sätt som är alarmerande och som håller på att bryta sönder den tillit som vårt samhälle bygger på.

Självfallet beror den växande ojämlikheten på flera saker. Men det går inte att komma ifrån att vi fördelar om allt mindre och allt sämre i takt med att skatternas andel av vår samlade ekonomi har sjunkit.

Inte heller går det att blunda för att mera välbeställda hushåll har fått det mycket bättre genom både stora skattesänkningar och att möjligheter till allehanda avdrag utvidgats – allt medan bidrag till de sämst ställda ifrågasätts.

På ett par decennier har vitala verksamheter i offentlig regi sålts, konkurrensutsatts eller avlövats. Marknaden tar för sig på politikens bekostnad. En arbetslöshet på över sex procent har etablerats.

För alla med hjärtat till vänster svider det. Socialdemokratins uppgift är att bedriva en politik för ökad jämlikhet. Jämlikhet gör samhället bättre för alla – även för de som redan har det gott ställt. Här går en ideologisk skiljelinje mot den politiska högern som är avgrundsdjup.

Därför är det hoppingivande att partiets ordförande Stefan Löfven allt oftare lyfter frågan om just jämlikhet.

Häromdagen lät han exempelvis publicera en debattartikel i Expressen tillsammans med partisekreterare Lena Rådström Båstaad där följande gick att läsa:

”Nu påbörjar också en ny socialdemokratisk arbetsgrupp sitt arbete, för att i dialog med fackföreningsrörelsen, forskarvärlden och tankesmedjor ta fram en ny fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa. Målet är att utveckla nya generella samhällsreformer som minskar skillnader i inkomst, förmögenhet och levnadsvillkor på lång sikt – samt minska skillnader mellan olika delar av landet”.

Man kan bara hoppas att det verkligen kommer ut något konkret av detta arbete och att det inte bara blir något för högtidstalen. Men också att det ordinarie jobbet i regering och riksdag – förhoppningsvis syftande till jämlikhet – inte läggs på is i avvaktan på att vitala förslag från denna arbetsgrupp ska presenteras.

Ska man bli framgångsrik måste arbetsgruppen ta ett brett grepp på frågan om jämlikhet och även våga ompröva och utmana den ekonomiska politiken. Den avgör inte ensam möjligheterna att åstadkomma ett jämlikare samhälle. Men utan den finns små, om ens några, möjligheter att i grunden göra skillnad.