Den produktiva jämställdheten

Ledare Artikeln publicerades

Idag är det den internationella kvinnodagen och ett särskilt tillfälle då vi behöver påminna oss om de politiska reformer som gjort att vi i Sverige är ett av världens mest jämställda länder.

Det finns rättigheter som vi idag tar för givna men som inte kom gavs oss för att någon ville vara snäll: allmän och lika rösträtt, mödravård, föräldraförsäkring och mycket, mycket mer.

Det handlade om kampen för rättvisa, och det genomfördes motiverat med att det faktiskt skulle svara på samhällets utmaningar.

Hela den svenska förskolans historia utgår från att fylla samhälleliga krav. Det ena var bristen på arbetskraft och det andra var behovet av barnomsorg när kvinnor äntrade arbetsmarknaden för att fylla den bristen. Att det även är en bra verksamhet för barnen behöver knappast nämnas.

Det svenska välfärdssystemet är på så vis genialt i sin enkelhet. Vi har alltid vetat att jämställdhet inte bara är rättvist, det genererar också ekonomisk tillväxt, skatteintäkter, och ännu mer välfärd.

Det är 100 år av socialdemokratisk reformpolitik som fört oss hit. Men att Sverige är ett av världens mest jämställda länder betyder givetvis inte att Sverige är ett helt jämställt land.

Många förändringar behöver ske. Både politiskt, kulturellt och strukturellt.

Vi ska dock komma ihåg att Socialdemokraterna nu suttit vid makten i lite mer än tre år och under den tiden gjort mer för jämställdheten än vad som skedde under hela perioden med regeringen Reinfeldt.

Ett exempel är den tredje avsatta månaden i föräldraförsäkringen. Ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen är ett litet steg på vägen mot en mer jämställd arbetsmarknad. Vi vet att arbetsgivare idag rekryterar ojämställt. Ett av skälen är att föräldrar inte fördelar ledigheten jämställt.

För att maximera svensk tillväxt måste vi inse att vi som samhälle inte tjänar på att jobbet går till en medioker man istället för en kompetent kvinna. Det handlar inte om snällhet, det är grundläggande ekonomi.

Jämställdhet har ett egenvärde i sig. Principiellt har alla samma värde, rättigheter och möjligheter. Men Sverige har också ständigt visat att reformer för jämställdhet och jämlikhet är den rätta vägen att ta för att vara ett modernt och framgångsrikt land och toppa alla möjliga internationella mätningar.

Det bör vi ha med oss när högervindar blåser och jämställdhet förminskas till mjuka ämnen och identitetspolitiska obegripligheter.

Jämställdhet är ett av de starkaste skälen till att lilla Sverige ses som ett föredöme av så många världen över.