En feministisk flyktingpolitik?

Ledare Artikeln publicerades
Nyamko Sabuni är kandidat till partiledarposten i Liberalerna. Hennes framträdande öppnar möjligen för en omläggning av den svenska flyktingpolitiken som handlar om inriktning istället för volymer.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Nyamko Sabuni är kandidat till partiledarposten i Liberalerna. Hennes framträdande öppnar möjligen för en omläggning av den svenska flyktingpolitiken som handlar om inriktning istället för volymer.

Det finns många skäl att vara bekymrad om Nyamko Sabuni blir ny ledare för Liberalerna.

Sabuni är en högerliberal och har som sådant inte det bästa omdömet. Hon demonstrerade det i SVT:s Aktuellt genom att på ett klumpigt och smaklöst sätt referera till sin partiledares uttalanden om att samröre med SD inte var möjligt eftersom han ville kunna se sina utlandsadopterade barn i ögonen.

– Bara för att jag inte pantsätter mina barn betyder inte det att jag har en sådan annorlunda syn på Sverigedemokraterna, sa Sabuni.

Det är således inte den mest omdömesgilla av politiker det handlar om, men det förhindrar som bekant inte att man blir vald till partiledare för Liberalerna. Utan tvivel bör man räkna med en möjligheten.

Därför finns det annat i intervjun som är betydligt intressantare än hennes groda. Nyamko Sabuni säger att hon vill se en mer jämställd flyktingpolitik och att kvinnor som lever i regimer där förtryck finns förankrat i statsskicket ska kunna fly till Sverige.

– Det finns grupper som behöver det, och det är kanske inte de som flyr undan ett krig.

Det här är intressant, för det finns redan en debatt om kvinnor på flykt. Lina Aldén är docent i nationalekonomi på Linnéuniversitetet. Hon skrev en uppmärksammad artikel i tidskriften Ekonomisk Debatt om att flyktingmottagandet inte är könsneutralt. Fler män än kvinnor kommer som asylsökande till Sverige.

Det har man väl på sätt och vis alltid vetat, men Aldéns statistik är ändå högst upplysande. Bland ensamkommande barn som kommit till Sverige har andelen flickor sjunkit från 30 procent 2009 till 22 procent år 2017. Andelen kvinnor som sökt asyl har legat mellan 30 och 40 procent hela 2000-talet. För hela EU låg andelen kvinnliga asylsökande 2017 på drygt 30 procent.

Aldén menar att det logiska sättet att göra något åt det är att öka antalet kvotflyktingar. Det är flyktingar som mottagarlandet på plats i flyktingläger och på uppsamlingsplatser väljer i samråd med FN:s flyktingorgan UNHCR. Man sätter upp regler för vilka som ska beviljas asyl och flyktingarna söker asyl på plats i sitt hemland.

Idag är inte kön en faktor för kvotflyktingar. Men det skulle kunna vara det.

Lina Aldén föreslog också att man kunde styra över mottagandet så att gifta kvinnor fick komma till Sverige före sin makar. Då skulle det vara de som först etablerade sig i det svenska samhället och arbetsmarknaden, vilket skulle stärka deras position i hushållet.

Det är intressant för här kan finnas samarbetsutrymme för regeringen med Liberalerna och Centerpartiet. Kanske kan man rent av få till en långsiktig modell för flyktingpolitiken? En feministisk utrikespolitik kan givetvis också innebära feministisk flyktingpolitik.

Om man styr över till att aktivt öka andelen kvinnliga flyktingar, har det flera fördelar. Man utjämnar något som verkar vara en skriande orättvisa, för lite tyder på att kvinnors behov av att fly krishärdar eller politiskt förtryck är mindre än männens behov. För regeringen med sin feministiska utrikespolitik är det en möjlighet att återigen inför världen trycka på engagemanget för jämställdhet och rättvisa för kvinnor.

Det kan också ändra flyktingdebatten här i landet. Till och med för Sverigedemokraterna är det svårt att argumentera mot att ta emot fler kvinnliga flyktingar. Ofta har kvinnorna, speciellt från muslimska länder, fått rollen som offer i SD:s propaganda. Det är svårt att argumentera mot deras behov av skydd. Eller att påstå att de alla är kriminella.

Om Sabuni företräder en större opinion inom Liberalerna, finns här en öppning för diskussion där regeringen givetvis också bör inkludera Centern och Vänsterpartiet. Även Moderaterna och KD borde kunna var intresserade.

Kanske finns det en möjlighet att ändra förutsättningarna för flyktingdebatten i grunden?