Fler anmälda olyckor på länets arbetsplatser

Ledare Artikeln publicerades
Häromdagen rapporterades om en dödsolycka på Södra cell i Mönsterås. Trots att inte ens två veckor har gått av det nya året har redan tre dödsolyckor inträffat på svenska arbetsplatser.
Häromdagen rapporterades om en dödsolycka på Södra cell i Mönsterås. Trots att inte ens två veckor har gått av det nya året har redan tre dödsolyckor inträffat på svenska arbetsplatser.

Trots att inte ens två veckor har gått av det nya året har redan tre dödsolyckor inträffat på svenska arbetsplatser.

På onsdagen rapporterades att en man avlidit efter ett fall på hög höjd på en avfallsanläggning i Helsingborg. Häromdagen omkom en man efter att ha fått ett betongföremål över sig på en arbetsplats i Mönsterås.

Enligt den aktuella statistiken från Arbetsmiljöverket förolyckades hela 58 personer på sina jobb under förra året.

Det är en hög siffra. Det betyder att det dör mer än en person i veckan vid olyckor på svenska arbetsplatser. Utvecklingen går åt fel håll.

Visserligen är det inte alls lika många som omkommer på jobbet som för några decennier sedan, särskilt inte om man jämför med hur det såg ut på 50-, 60- och 70-talet. Men 2018 års nivå är högre än både 2016 och 2017.

Antalet anmälda olyckor på arbetsplatserna med sjukfrånvaro och sjukdom har dessutom ökat sedan år 2009. Unga män drabbas mest. Många olyckor orsakas av fall.

2017 anmäldes 928 arbetsolyckor i Kalmar län som ledde till sjukfrånvaro; en klar ökning jämfört med året innan då nivån var 834.

Delvis kan olycksstatiken vara ett resultat av att sysselsättningen har ökat. Men ändå är det djupt allvarligt och oroande.

Framför allt är det män som omkommer på jobbet, och då inte minst i jord- och skogsbruket, i tillverkningsindustrin, på byggarbetsplatser och i transportsektorn.

Samtidigt är det kvinnor som, enligt arbetsmiljöverkets senaste rapport, i högre utsträckning än män har arbeten där de upplever hög anspänning.

Var tredje sysselsatt inom vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning hade i hög grad ett psykiskt ansträngande arbete under år 2017.

Kvinnor är i högre utsträckning än män frånvarande från jobbet på grund av besvär som är orsakade av arbetet. Var tionde löntagare hade under förra året varit utsatt för sexuella trakasserier på jobbet.

Det är en myt att det enbart är män som har fysiskt ansträngande jobb.

Bland annat är det mer än hälften av undersköterskorna, som ofta är just kvinnor, som arbetar framåtböjda minst en fjärdedel av arbetstiden.

Nästan hälften av de med tidsbegränsad anställning jobbade under 2017 trots att de var sjuka; allt för att inte verka lata.

Bara knappt 30 procent av de med tidsbegränsad anställning hade tillgång till företagshälsovård.

65 procent av löntagarna upplever hög arbetsbelastning som orsak till besvär på grund av jobbet.

Till del speglar siffrorna en könsuppdelad arbetsmarknad – där män, väldigt generellt uttryckt, producerar och bygger i privat sektor medan kvinnor utför service och tjänster i både privat och offentlig verksamhet.

Däremot är det nog så att siffrorna målar bilden av ett arbetsliv där kraven och stressen har ökat i takt med att både löntagare och småföretagare förutsätts producera allt mer i en allt snabbare takt.

Sammantaget säger utvecklingen att arbetet med sunda och produktiva arbetsmiljöer måste intensifieras, och de lagar och regler avseende säkerhet som finns för att skydda löntagarna i arbete måste följas.

Ingen ska behöva dö eller skadas i arbetet.