Fosnes (M) bittra inlägg om Perssons nya uppdrag

Ledare Artikeln publicerades
Christina Fosnes, Kalmarmoderaternas främsta företrädare, tycker att utnämningen av Johan Persson till Trafikverkets styrelse är uttryck för maktfullkomlighet.
Christina Fosnes, Kalmarmoderaternas främsta företrädare, tycker att utnämningen av Johan Persson till Trafikverkets styrelse är uttryck för maktfullkomlighet.

Att regeringen i torsdags utsåg kommunalrådet i Kalmar, Johan Persson (S), till styrelsen i Trafikverket välkomnades av många. Många från hela Kalmar län, liksom företrädare för de allra flesta partier, uttryckte sitt gillande över att en person från vår del av landet får sitta i ledningen för en av Sveriges största och viktigaste myndigheter.

Utnämningen väckte förhoppningar om att även andra perspektiv på trafikinfrastrukturen än storstädernas skulle kunna föras in när beslut bereds och fattas. Dessutom steg förväntningar på att Persson också skulle kunna påverka verksamhetens inriktning till gagn för det län som han faktiskt har sin förankring i och som alltför ofta har setts över axeln av statsmakterna.

Påverka politiken nationellt har Persson tidigare visat att han kan. Det är bara att se vad som åstadkoms, över blockgränsen, i den landsbygdsutredning som han ledde, och det är bara att se resultatet av det arbete som han och många andra lade ner när E-hälsomyndigheten skulle utlokaliseras.

Att sitta i styrelsen för en statlig myndighet är visserligen inget partipolitiskt uppdrag. Persson sitter där i personlig kapacitet. Hans uppdrag är att verka för verksamhetens och myndighetens bästa. I rollen som styrelseledamot har han att följa de politiska beslut som fattas i regering och riksdag - oavsett vilka som sitter vid makten. Men en plats vid styrelsens bord ger en plattform och rikliga tillfällen att faktiskt föra resonemang med makthavare, både de som företräder politiken och de som är opolitiska tjänstemän.

Men alla såg och ser det uppenbarligen inte så. Oppositionsrådet i Kalmar, moderaten Christina Fosnes, lät på fredagen meddela på Facebook att det var ett tilltag som ”tyvärr spär på politikerförakt”. Hon menade också att ”S-regeringen säkrar därmed, om inte annat, en socialdemokratisk styrelsepost inom Trafikverket”. Hon skrev om ”socialdemokraternas maktfullkomliga agerande”.

Och sedan kom det: ”Jag hade själv gärna sett att vi hade en moderat politiker från Kalmar som styrelseledamot istället för en socialdemokratisk”.

Det är alltså här skon klämmer.

Det är alldeles uppenbart att Fosnes ser utnämningen av Persson som ett allvarligt problem. Det är också tydligt att hon anser att platsen i Trafikverkets styrelse borde ha varit vakant till efter valet; helt enkelt att regeringen borde sluta regera innan mandatperioden är slut. I Fosnes värld är det maktfullkomligt och ett uttryck för konspiration när en socialdemokrat utses, men välkommet om det istället hade varit en moderat.

Om det handlar om ren och skär avundsjuka från Christina Fosnes sida får man låta vara osagt. Men tveklöst handlar hennes inställning i frågan om ren och skär partipolitik. Det är inte förtroendeingivande och lär knappast vara någon tillgång för hennes parti på valdagen. Där andra, över blockgränsen, gläds åt att en företrädare för vår del av landet får säte och stämma hos en myndighet vars ansvarsområde omsluter svindlande 700 miljarder under ett drygt decennium - så sprider hon istället både bitterhet och partipolitiska misstänkliggöranden.

Det är oppositionsrådets val att hellre se till det egna partiets egoistiska intressen istället för medborgarnas väl i den egna kommunen och länet. Men om fler lokala moderata företrädare ser saken på samma sätt är det bekymmersamt - särskilt om de får regera efter valet om drygt tre veckor.