Höj taket i a-kassan

Ledare Artikeln publicerades

Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, konstaterade i veckan att den svenska arbetslöshetsförsäkringen i en internationell jämförelse är betydligt sämre än vad många tror.

Framför allt är det väldigt stora grupper löntagare som har inkomster som gör att de snabbt slår i det berömda taket; alltså den högsta inkomst som genererar ersättning.

TCO konstaterar att ersättningstaket i Sverige ligger lågt i jämförelse med länder som Danmark, Belgien, Norge, Holland, Tyskland och Frankrike.

Dagens högsta ersättning från arbetslöshetsförsäkring ligger på anständiga 910 kronor per dag. Men det gäller bara i hundra dagar; sedan sänks dagersättningen till högst 760 kronor.

Har man en hög- eller medelinkomst får man alltså aldrig ut några 80 procent i ersättning av en förlorad inkomst.

Så sent som år 2017 slog samarbetsorganisationen Sveriges A-kassor larm om att sju av tio arbetslösa har slagit i taket och endast tre av tio får de där 80 procenten i ersättning som det ofta sägs ska vara det normala.

Detta är, självfallet, problematiskt av flera skäl.

Dels innebär det att stora grupper löntagare drastiskt tvingas dra ned sin standard vid en period av arbetslöshet, vilket är nog så allvarligt.

Dels betyder till människor med goda inkomster många gånger känner sig tvingade att ta särskilda privata försäkringar för att täcka vissa inkomstförluster vid arbetslöshet, vilket långsiktigt riskerar att bryta sönder vår samhällsmodell med gemensamma förmåner och solidarisk finansiering.

Dels leder en för dålig a-kassa till att möjligheterna till omställning på arbetsmarknaden försämras, eftersom människor i tider av stora förändringar håller fast vid vad man har istället för att söka sig vidare.

En otillräcklig arbetslöshetsförsäkring blir något särskilt farligt i ett läge där Sverige inom några år kommer att gå in i sämre tider med en sysselsättningsökning som bromsar upp, en produktion som hålls tillbaka och en arbetslöshet som mycket väl kan börja öka.

Visserligen genomförde den rödgröna regeringen under förra mandatperioden vitala förbättringar av a-kassan. Bland annat höjde man taket rejält.

Men man måste komma ihåg att det gjordes från en mycket låg nivå. Sveriges A-kassor konstaterade för mindre än ett år sedan att ”innan den senaste höjningen 2015 låg ersättningen från a-kassan på samma nivå som försörjningsstödet.”

Det finns alltså mycket goda skäl för den regering som kommer att tillträda någon gång i framtiden att lyssna och ta del av TCO:s siffror och de argument som finns om behovet av en förbättrad a-kassa.

Om målet fortsatt är att åtta av tio löntagare ska ha en inkomstersättning på 80 procent behöver man höja den högsta ersättningen ytterligare.

Visserligen står landets a-kassor organisatoriskt fristående från staten. Men det rimliga är att ha samma ersättningsnivå i både föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen och i a-kassan.

Så sent som i somras höjde den tidigare S-ledda regeringen den högsta ersättningen i sjukförsäkringen. Där ligger nu inkomsttaket på drygt 30 000 kronor i månaden.

Långsiktigt är även det ett tak kommer att behöva höjas i takt med att löner och priser stiger. Men det är där taket i arbetslöshetsförsäkringen skulle behöva ligga – och ju fortare, desto bättre.

Peter Akinder