Integration, börsoro och demokrati

Ledare Artikeln publicerades
Rossana Dinamarca
Foto:Lars Pehrson/SvD/TT
Rossana Dinamarca

Det rapporteras att det går allt snabbare för nyanlända att komma ut i arbete.

På tio år har, enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån, den genomsnittliga tiden att komma ut på arbetsmarknaden halverats och efter fem år är varannan nyanländ sysselsatt.

Detta är steg i rätt riktning som visar att integrationen inte fungerar så katastrofalt i det svenska samhället som man ibland att döma av debatten får intryck av.

Men självfallet finns mycket kvar att göra. Arbetslösheten är klart högre ibland utrikes födda än bland inrikes födda. Det räcker inte att förlita sig på den goda konjunkturen.

Arbetsförmedlingens redovisning i december om att över 11 000 nyanlända och långtidsarbetslösa har fått så kallade extratjänster inom välfärden är positiv. Den volymen skulle behöva skruvas upp rejält.

* * *

Alliansen utser alltså en statsministerkandidat som, enligt mätningarna, inte har högst förtroende av de borgerliga partiledarna.

Senaste mätningen visar nämligen att Ulf Kristersson är bakom Annie Lööf även om han inte ligger så skrynkligt till som sin företrädare Anna Kinberg Batra.

* * *

Självfallet är det allvarligt att inkomstskillnaderna har ökat det senaste decenniet.

Detta är konsekvenser av den gamla alliansregeringens politik – skattesänkningar och nedskärningar – men är delvis också ett misslyckande för Socialdemokraterna som regerat sedan hösten år 2014.

Det ska dock bli spännande att se hur utvecklingen blir för år 2017 och 2018, efter att regeringen har lagt om sin politik. Höjda barn-, studie- och bostadsbidrag, sänkt pensionärsskatt och förbättringar för de sämst ställda pensionärerna, upprustning av sjukförsäkringen samt höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen lär göra skillnad.

Fast Magdalena Anderssons förklaring att regeringen haft för begränsade resurser att driva den politik man vill är diskutabel. I själva verket kan man bedriva fördelningspolitik både på budgetens utgifts- och inkomstsida, och resurserna under innevarande mandatperiod har knappast varit små.

Med en god konjunktur skaffar man sig de resurser som man anser behövs för att genomföra sin politik.

* * *

Upplever att det finns betydligt fler som säger sig älska vintern under andra årstider än just vintern, och särskilt när snön och kylan slår till.

* * *

Elva av tretton ledamöter i styrelsen för Sverigedemokraterna i Sölvesborg hoppar av sina uppdrag.

Enligt vad tidningen Sydöstran erfar pågår det en strid om vem som ska bli kommunalråd för Sverigedemokraterna om partiet gör ett bra val.

Avhopp, strider och intriger – i det högerextrema partiet tycks det inte vara lugnare i Jimmie Åkessons hemkommun än i vissa andra delar av landet.

* * *

Östra Småland berättade på tisdagen att överklagandet av det kommunala arenabeslutet kostar Kalmar FF 700 000 kronor per månad bara i ränteutgifter.

Man ska dessutom komma ihåg att det kostar Kalmar kommuns skattebetalare en dryg halv miljon i månaden då föreningsbidraget till KFF fortsätter att betalas ut, eftersom övertagandet inte kan genomföras så länge rättsprövningen pågår.

* * *

Liberalerna med Jan Björklund föreslår alltså att mobiltelefoner ska förbjudas i svenska klassrum. Beslutet ska enligt partiet fattas i riksdagen.

Förslaget kommer från ett parti som annars brukar säga sig vilja ge lärarna mer makt och auktoritet i klassrummet.

Men finns det ens några lagliga hinder för en rektor att redan i dag förbjuda mobiler i klassrum och för en lärare att se till att de under lektionstid inte är i händerna på eleverna?

* * *

Man måste ha is i magen inför den börsoro som spred sig över världen efter raset på den amerikanska börsen i början av veckan.

Det intressanta för vanliga sparare är trots allt inte vad som sker enstaka dagar utan hur utvecklingen blir sett över månader och år.

* * *

Det är bra att S, V, C och MP i Oskarshamn ändrar sig och omprövar beslutet att avveckla flygplatsen.

Man kan hoppas att ambitionerna är högre än att bara hålla flygplatsen öppen för den lokala flygklubben, även om det säkert inte blir alldeles enkelt att finna någon kommersiell aktör som är beredd att trafikera den.

* * *

Någon tillgång för Vänsterpartiet kan det knappast vara att ännu en ledande politiker nu lämnar och som samtidigt säger sig ha varit motarbetad av partiledningen.

Denna gång är det profilstarka riksdagsledamoten Rossana Dinamarca som inte kandiderar till riksdagen i höst.

Enligt Svenska Dagbladet talar hon om "år av systematiskt osynliggörande från partiledningens håll och undanhållande av information". Vilket nog är och kan komma att bli ett bekymmer för Jonas Sjöstedt.

* * *

Tidningen Dagens Industri ställde häromdagen på ledarplats frågan "vilket moraliskt mandat har LO att satsa 30 miljoner av medlemmarnas pengar på sin valkampanj?"

Tja, vi ska inte inbilla oss att en ledarredaktion med så tydlig högeranstrykning förstår att fattade beslut på en kongress med valda ombud från hela landet är ett bra svar.

Sådant kallas nämligen för demokrati. Och högerns inställning till detta sätt att fatta beslut om gemensamma angelägenheter har åtminstone historiskt sett haft sina skavanker.

* * *

Liksom Landsorganisationen och dess fackförbund så driver även många av näringslivsorganisationerna valrörelse.

Kanske inte lika öppet och inte lika tydligt. Men säkert med lika stora, om inte större, ekonomiska resurser – glöm aldrig det.

* * *

Nu inleds de olympiska spelen i Sydkorea. Återstår att se om det blir några svenska medaljer.

Man kan ju alltid hoppas.

Peter Akinder