Liberalt storhetsvansinne om fjärdeklassbetygen

Ledare Artikeln publicerades
Folkpartisten Björn Brändewall anser att Socialdemokraterna i Kalmar bör fråga Folkpartiet om lov innan de redovisar sin åsikt om olika frågor.
Foto:Helen Edvall
Folkpartisten Björn Brändewall anser att Socialdemokraterna i Kalmar bör fråga Folkpartiet om lov innan de redovisar sin åsikt om olika frågor.

Betyg från fyran saknar stöd från forskare, lärare och myndigheter. Regeringens kompromiss med alliansen i betygsfrågan var inte vårens bästa drag. Men att Folkpartiet i Kalmar kommunfullmäktige anser att Socialdemokraterna måste be FP om lov innan de uttalar sig i politiska frågor är det märkligaste jag hört på länge.

Folkpartiet har en lång tradition av symbolförslag i skoldebatten utan evidens. Opinionssiffrorna talar sitt tydliga språk att politiken inte varit uppskattad.

Att alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna gemensamt har majoritet i riksdagen och därför kunde ha röstat igenom betyg i fyran för alla är sorgligt. Att Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet valde en kompromiss med Alliansen i frågan var inte heller så muntert.

Kompromissen, om att hundra skolor på försök ska få testa betyg i fyran för att sedan utvärderas, kommer dessutom inte att leda till mer kunskap. Just frivilligheten och att skolorna själva får välja gör att en utvärdering efteråt är svår att genomföra på ett statistiskt säkert sätt.

  I Kalmar kommenterade kommunalrådet Johan Persson (S) kompromissen redan för två veckor sedan med att kommunens skolor inte ska börja betygssätta tioåringar. Detta upprörde Folkpartiets Björn Brändewall vid måndagens kommunfullmäktige.

  ”Johan Persson borde fråga mig och de andra i kommunfullmäktige. Vi är folkvalda som det beslutande organet, inte Johan Persson” sa Björn Brändewall i tisdagens Östra Småland.

  Att kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ har Brändewall helt rätt i. Men det mycket märkligt att Socialdemokraterna ska behöva be Folkpartiet om lov innan de kommenterar politiska förslag – framförallt förslag som redan fanns i det socialdemokratiska programmet i höstens val.

  Brändewall framförde också besvikelse över att rektorerna i kommunen inte var tillfrågade. Att myndigheter, lärarfack och experter på nationell nivå gett underkänt till betyg redan från fyran verkar Brändewall vara lika ointresserad av som sin partiledare.

  Måndagens interpellationsdebatt i fullmäktige tydde dessutom på att de styrande partierna är överrens om att betyg i fyran saknar evidens och inte ska testas med fjärdeklassare som experimentgrupp. Vill Brändewall även ha ett formell fullmäktigenej på riktigt får han skriva en motion som alla andra.

  Jag kommer inte från Kalmar. Men jag är undrande över Björn Brändewalls märkliga syn på demokrati. Det är nära liberalt storhetsvansinne att tro att Socialdemokraterna måste be Folkpartiet om lov för att utrycka vad partiet anser i en sakfråga.

  Framförallt i en kommun där S och inte Folkpartiet ingår i den styrande majoriteten. Och särskilt i en fråga där Socialdemokraterna i grunden har en mycket tydlig åsikt.