Lönesänkare Kristersson

Ledare Artikeln publicerades

Nye moderatledaren Ulf Kristersson förnekade lika konsekvent som engagerat under söndagens partiledardebatt i SVT att alliansen skulle sänka löner. Men antingen hade han inte koll på sin egen politik eller gjorde han allt för att dölja vad alliansens så kallade Inträdesjobb egentligen innebär.

I augusti kallade den bräckliga fyrpartialliansen till presskonferens. Där meddelades att man hade kommit överens om en ny anställningsform. Så kallade Inträdesjobb skulle enligt partiledarna vara en biljett in på arbetsmarknaden för stora grupper arbetslösa.

För dessa anställningar handlade det, enligt fyrpartialliansen, om en lön som ”uppgår till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 i bruttolön per månad”. Berörda var unga upp till 23 år utan fullständig gymnasieutbildning och nyanlända under deras fem första år i landet.

Fyrpartialliansen hotade med att om arbetsmarknadens parter inte på frivillig väg enades om en motsvarande lösning så skulle man lagstifta om den nya anställningsformen.

Tydligare kan det inte sägas. Fyrpartialliansen vill alltså inte bara ha lägre löner än de ingångslöner som redan finns avtalade – som naturligtvis är lägre än de löner som gäller efter ett par års anställning – utan man är också beredd att fatta ett riksdagsbeslut om saken.

Det är ett klart brott mot vår lönebildningstradition och den svenska samhällsmodellen.

Inte heller lär det stanna där. Sänkta löner för en grupp riskerar att smitta av sig på andra grupper och lägre ingångslöner i en bransch sprida sig till fler. Socialdemokraternas Stefan Löfven hade alltså mycket på fötterna när han i debatten varnade för alliansens lönesänkarförslag.

Alliansen menar, som förklaring, att 70 procent av lönen är rimligt i ett läge där 30 procent av anställningstiden, enligt förslaget, ”anses” gå till ”att lära sig arbetet eller utbildning”.

Problemet är att i de föreslagna inträdesjobben – vilket uttrycks tydligt – har inte arbetsgivare någon skyldighet att varken organisera eller bekosta eventuell utbildning. För de allra flesta skulle det alltså handla om att jobba full tid men bara få betalt motsvarande 70 procent. Ett par timmar varje dag ska alltså ungdomar och nyanlända arbeta gratis.

Ulf Kristersson hade därför fel. Eller försökte dölja vad hans parti och hans fyrpartiallians står för. Desto bättre då att frågan, genom Stefan Löfvens försorg, kom upp på bordet. Människor förtjänar att få veta vad som står på spel i valet om ett år.

Peter Akinder