Migrationsverket: ”Vi följer lagar och praxis”.

Ledare Artikeln publicerades

Genmäle på Laila Naraghis kolumn den 10/4 2019

När Migrationsverket fattar beslut följer vi de lagar och den praxis som politiker och domstolar beslutat om. Något vi även gjort i det aktuella fallet.

I en kolumn (publicerad i Östra Småland/Nyheterna den 10 april) från den socialdemokratiska riksdagsledamoten Laila Naraghi citeras ett utdrag ur barnkonventionen som ska bli svensk lag 2020: ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.”

Kolumnisten menar att vårt beslut strider mot den konventionen.

Vad hon inte nämner är att hennes eget parti, Socialdemokraterna, i samband med införandet av den tillfälliga lagen om begränsad rätt till uppehållstillstånd som började gälla sommaren 2016 i praktiken tog bort möjligheten att bevilja tillstånd på den grund hon nu lyfter. Den grund som i folkmun kallas humanitära skäl. Ett politiskt beslut som Migrationsverket motsatte sig i det remissvar som föregick lagstiftningen.

I och med januariavtalet vill nu skribentens parti förlänga den tillfälliga lagen från 2016 – med samma begränsningar.

Vi har denna gång i vårt remissvar från den 18 mars pekat på behovet av vissa klargöranden från regeringen när det gäller lagens förenlighet med barnkonventionen, bland annat hur barnkonventionen förhåller sig till den fortsatt restriktiva tillfälliga lagen.

Det är bekymmersamt när enskilda riksdagsledamöter aktivt väljer bort centrala och viktiga aspekter i en fråga som de dessutom disponerar själva och kritiserar den myndighet som har i uppgift att tillämpa den av politiker beslutade lagstiftningen. En lagstiftning som begränsar möjligheten att bevilja barn som rotat sig en chans till en framtid i Sverige.

Skribenten skriver att hon ska lyfta frågan på plats i riksdagen i Stockholm. Det låter klokt om det är en riktig förändring hon är ute efter eftersom det är politiker som stiftar lagar, myndigheter följer dem.

Per Ek

Presschef Migrationsverket

 

SVAR:

Jag välkomnar att Migrationsverket äntligen svarar. De har inte varit enkla att få tag på, något inte minst GS-facket gett uttryck för som länge engagerat sig i ärendet med familjen Park.

Tyvärr lämnar svaret en del att önska.

Den tillfälliga lagen beslutade riksdagen om 2016.

Det första barnet som föddes i Sverige fick sitt utvisningsbesked från Migrationsverket 2010. Det andra barnets utvisningsbesked kom 2011. Det tredje barnets utvisningsbesked kom 2013.

Att påstå att Migrationsverkets beslut är resultat av den tillfälliga lagen är vilseledande. De första utvisningsbeskeden kom under tidigare gällande lagstiftning (och under förra alliansregeringen). Det är allvarligt att myndighetsledningen på detta sätt lägger dimridåer kring ärendet.

För mig är fokus nu att få till en praktisk förändring för familjen. Därför gör jag tillsammans med andra vad vi kan för att belysa ärendet och bilda opinion. Ju fler vi är som gör det desto bättre.

När jag nu har Migrationsverkets uppmärksamhet vill jag rikta den mot en annan besynnerlig aspekt av ärendet. Myndigheten har nämligen ifrågasatt pappan eftersom han inte kan uppvisa ett pass från Nordkorea.

Landet är en av världens hårdaste diktaturer och befolkningen lever under totalt förtryck. För vanliga medborgare är det i princip omöjligt att få pass och lämna landet.

Det borde Migrationsverket veta – annars är de okunniga eller så bryr de sig inte. Dessvärre är jag inte förvånad. Min erfarenhet efter att ha varit nämndeman i Migrationsdomstolen i Stockholm är att Migrationsverket inte sällan har denna typ av Kafkaliknande argumentation.

Det är dags att Migrationsverket gör om och gör rätt. Familjen Park måste få stanna.

Laila Naraghi

Riksdagsledamot (s) från Oskarshamn