Nästan halverad arbetslöshet bland länets unga på fem år

Ledare Artikeln publicerades
Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg kunde på måndagen berätta att ungdomsarbetslösheten nu är den lägsta på tio år.
Foto:Janerik Henriksson/TT
Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg kunde på måndagen berätta att ungdomsarbetslösheten nu är den lägsta på tio år.

Den lägsta ungdomsarbetslösheten på tio år. Måndagens glädjande siffror från Arbetsförmedlingen visar att de borgerliga har fel när de hävdar att sänkta ingångslöner är vägen för att knäcka arbetslösheten bland unga.

Det var inte utan stolthet som Arbetsförmedlingen i går meddelade att Sverige nu har den lägsta arbetslösheten på tio år. Man noterar att den i nästan har halverats de senaste fem åren.

Det gäller även Kalmar län. Jag beställde siffrorna igår och de visar att i oktober 2012 var arbetslösheten i gruppen 18-24 år 2940 eller 19,7 procent. I oktober i år var motsvarande siffror 1686 eller 10,4 procent.

Det är, faktiskt, i det närmaste en halvering även på länsnivån.

Naturligtvis finns det många förklaringar till de goda siffrorna.

Arbetsförmedlingen konstaterar, bland annat, att man arbetat mycket aktivt med den så kallade 90-dagarsgarantin för ungdomar.

Man menar att det numera, i genomsnitt, tar 53 dagar innan en öppet arbetslös ungdom är i arbete, utbildning eller arbetsmarknadsåtgärd – att jämföra med 80 dagar år 2015.

Myndighetens chef, Mikael Sjöberg, pekar även på att samarbetet med kommunerna har utvecklats, men också att konjunkturen har gjort sitt samt att befolkningen har minskat något i aktuella åldrar.

Totalt sett måste den rekordlåga ungdomsarbetslösheten betraktas som en betydande framgång, framför allt för de många unga som kommit i arbete och utbildning. Men också för regeringen som inte minst i valrörelsen 2014 gjorde en stor sak av just kampen mot ungdomsarbetslösheten.

De borgerligas idé om att sänka lönerna för ungdomar och öka deras otrygghet faller samtidigt platt till marken. Det är tydligt att man kan åstadkomma åtskilligt utan dessa drakoniska ingrepp i lönebildningen som mest gör unga människor fattigare.

Arbetsgivare anställer inte fler för att det blir billigare. Man anställer bara precis så många som behövs för att möta den efterfrågan som finns på de varor och tjänster som man producerar.

Men även om det handlar om en stor minskning av arbetslösheten bland unga så var det i november 55 000 ungdomar inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.

Det är alltså fortfarande en stor grupp som går utan arbete eller utbildning, med allt vad det kan innebära i form av grusade möjligheter att flytta hemifrån, försörja sig själv och påbörja ett vuxenliv.

Regeringen får alltså inte ta de goda siffrorna som intäkt för att nu slappna av och sluta agera mot ungdomsarbetslösheten.

Fler måste snabbare sättas i arbete eller utbildning. Ännu större ansträngningar måste göras.

Av erfarenhet vet att vi den som hamnar utanför arbetsmarknaden alltför länge riskerar att slås ut. Dessutom vet vi att den goda konjunkturen inte varar för evigt.

Full sysselsättning måste förbli målet för en socialdemokratisk regering.

Bland annat finns det stora behov av fler välfärdsarbetare i vård, skola och omsorg.

Kan man sätta fler unga i arbete i den gemensamma sektorn vore det utmärkt för att både locka dem att ta framtida jobb i denna viktiga verksamhet samtidigt som kvaliteten i välfärdstjänsterna kan höjas.

Peter Akinder