Om skillnaden mellan obstetrik och journalistik

Ledare Artikeln publicerades

Så kallad samvetsfrihet i vården är ett återkommande diskussionsämne. De flesta tycker säkert att det är rimligt att man inte kan välja bort vissa arbetsuppgifter om man arbetar i vården.

Abortmotståndare har dock  en annan uppfattning.

De anser att barnmorskor och annan vårdpersonal ska kunna vägra arbeta med aborter om det strider mot deras privatmoral.

Ett favorittrick som folk som argumenterar för så kallad samvetsfrihet i vården tar till är att peka på journalisterna.

”Ni har rätt att säga nej till förödmjukande uppdrag. Varför ska då folk i vården tvingas utföra sådant som strider mot deras moral och övertygelse?”

Det hade varit en bra fråga om barnmorskor och journalisters etiska dilemman varit jämförbara. Men det är de inte.

Regeln att en journalist inte ska behöva tvingas att utföra uppdrag som ”är förödmjukande eller som står i strid med medarbetarens övertygelse” är en slags nödbroms.

Man kan vid enstaka uppdrag göra den markeringen och med den ifrågasätta hur eller varför vi som journalister bevakar ett ämne.

Men om en journalist vid en anställningsintervju säger att det finns ämnen de inte vill bevaka, är det förmodligen slutet på deras chanser att få jobbet. Arbetsgivare vill inte hålla reda sina anställdas personliga antipatier.

Grunden för journalistik är att allt kan bevakas. Hur och varför saker görs kan man dock diskutera.

De som förespråkar samvetsfrihet i vården vill gå ännu längre: de vill kunna vägra en hel arbetsuppgift.

Det är som om ett mediehus annonserar efter utbildade journalister som kan skriva, fotografera och redigera och du anser dig ha rätt till jobbet, trots att du av privatmoraliska skäl vägrar att fotografera.

För journalisten är bestämmelsen om förödmjukande uppdrag ett stöd när man vill diskutera eller förhindra publiceringar som kan vara skadliga för enskilda.

Det handlar också om etiska överväganden som när och om man ska närma sig eventuellt sårbara människor.

Vid en abort har en person kommit till vården för att få hjälp.

Skillnaden mellan att ha rätt att vägra att ge någon hjälp och att vägra göra något som kan skada någon borde vara uppenbar.