Partisekreteraren och hans SJ-poäng

Ledare Artikeln publicerades

Den moderate partisekreteraren Tomas Tobé har i veckan avslöjats med att ha använt intjänade bonuspoäng på riksdagens SJ-kort för privata inköp av smörgåsar, några skvättar vin samt en resa för en närstående.

Förfarandet är, såvitt vi förstår saken, inte tillåtet enligt riksdagens regelverk. Alltså är Tobés handhavande med de intjänade poängen både olämpligt och klandervärt. Vi föreställer oss visserligen att utnyttjandet av dylika poäng på både tåg och flyg till privata extravaganser är förekommande även på andra håll i samhället.

Det är självklart ingen ursäkt.

Men agerandet synes i Tobés fall främst vara lite småsnålt och småaktigt – kanske obetänksamt – med tanke på den inkomst som han i egenskap av riksdagsledamot och partisekreterare uppbär.

Tobé har för sin del bett om ursäkt, lovat bot och bättring samt uttryckt en önskan om att få betala smörgåsarna, vinskvättarna samt den närståendes resa ur egen plånbok. Möjligen borde därmed frågan vara ur världen och ordningen återställd. Det finns ju, trots allt, andra och större samhällsproblem som pockar på uppmärksamhet.

Mer intressant är emellertid, ur en politisk synvinkel, frågan om varför denna nyhet alls hamnade i medierna. Man kan nämligen utgå ifrån att avslöjandet om Tobés vanor på tåget, liksom många andra så kallade affärer av liknande slag, är resultat av tips inifrån det egna partiet. En sådan nål i höstacken hittar man knappast – hur skicklig nyhetsjägare man än är – utan att i alla fall ha fått en liten vink om vad man ska leta efter och var något går att finna.

Förklaringen är förmodligen att det inom Moderaterna finns någon eller några som vill komma åt partiledningen och såg till att få strålkastarljuset på Tobés aktiviteter på tåget. Möjligen finns ett missnöje med partisekreteraren så långt upp som hos partiledaren och hon söker skäl för att byta ut honom.

Någon form av maktkamp och missnöje eller en vilja att få till stånd en förändring i partiets ledarskikt kan man vara förvissad om ligger bakom. Veckans avslöjande om Tobé säger alltså mer om stämningen inom Moderaterna än om partisekreterarens mindre lämpliga användning av intjänade SJ-poäng.

Mycket värre och tuffare kan det komma att bli om den krisartade kräftgången i opinionen för Anna Kinberg Batras parti fortsätter.