Pensionärsskatten avskaffas

Ledare Artikeln publicerades
Stefan Löfven och Magdalena Andersson besökte på onsdagen ett äldreboende i Haninge och berättade att ett mycket stort steg tas vid årsskiftet mot avskaffandet av den omoraliska pensionärsskatten.
Foto:Jonas Ekströmer/TT
Stefan Löfven och Magdalena Andersson besökte på onsdagen ett äldreboende i Haninge och berättade att ett mycket stort steg tas vid årsskiftet mot avskaffandet av den omoraliska pensionärsskatten.

Naturligtvis är det mycket välkommet att regeringen nu tar ett stort steg mot avskaffandet av den så kallade pensionärsskatten.

Statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson kallade på onsdagen till presskonferens och gav där viktiga besked.

Redan vid årsskiftet försvinner skillnaden i skatteuttag mellan löntagare och pensionärer på inkomster upp till 17 000 kronor i månaden. För en pensionär med en inkomst på just 17 000 kronor sänks skatten med 410 kronor i månaden. Det är faktiskt upp till 5 000 kronor om året i sänkt skatt. Tre av fyra pensionärer, alltså 1,5 miljon äldre, får en skattesänkning år 2018.

Regeringen ställer också ut löftet att helt avskaffa skillnaden i skatteuttag, alltså pensionärsskatten, år 2020. Löftet är så tydligt och så skarpt att en S-ledd regering efter nästa års val knappast kommer att kunna svika det. Steget som tas redan nu är dessutom så stort att det finns utrymme under nästa mandatperiod att förverkliga löftet.

Alltsammans beräknas kosta drygt fyra miljarder kronor och är en del i regeringens budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet.

Man kan säga att regeringen därmed både lägger fram och genomför den avvecklingsplan för just pensionärsskatten som denna ledarsida länge efterlyst. Pensionärerna får den upprättelse de förtjänar, skattesystemet blir mer rättvist och enhetligt och en hörnsteg i den gamla regeringen Reinfeldts perverterade arbetslinje lyfts bort.

Man måste nämligen komma ihåg att när enskilda borgerliga partier i opposition nu driver frågor om att sänka eller helt avskaffa pensionärsskatten så var det de själva som införde den. Under fältropet att det ska löna sig att arbeta jämfört med att leva på bidrag fick pensionärer, arbetslösa, föräldralediga och sjukskrivna det sämre relativt de som förvärvsarbetar.

För varje nytt jobbskatteavdrag som drevs igenom av den gamla alliansregeringen så fördjupades skillnaderna i skatteuttag mellan å enda sidan löntagarna och å andra sidan de med inkomster från annat håll.

Det ledde inte till sänkt, utan höjd arbetslöshet. Men det innebar också växande orättvisor och större obalanser i skattesystemet.

Efter onsdagens besked vet pensionärerna, och alla andra, att det gör skillnad vem som regerar och vem som sitter i opposition.

Nästa steg i uppstädningen efter regeringen Reinfeldt blir naturligtvis att även avskaffa skillnaden i skatteuttag för de som har ersättning från arbetslöshetskassan eller från Försäkringskassan.

Peter Akinder