Poliskris, välfärdsvinster och Nordea

Ledare Artikeln publicerades

De mediala bulletinerna gör gällande att åklagare har inlett en förundersökning mot ett av de moderata toppnamnen i länet, Harald Hjalmarsson från Västervik.

Hjalmarsson mixtrade med de allmänna handlingar som lämnades ut till SVT i samband med granskningen av ett hotellbygge i Västervik.

Möjligen kan Hjalmarsson vara skyldig till missbruk av handling, vilket är allvarligare än vad det låter. Medborgarnas rätt att ta del av allmänna handlingar är grundlagsskyddad.

Hjalmarsson står på andra plats på partiets riksdagslista i länet. Med största sannolikhet rullar han i den lagstiftande församlingen efter höstens val – om nu inte andra omständigheter sätter käppar i hjulet.

* * *

Noterade en debattartikel i Expressen i veckan där några stridslystna liberaler menar att den så kallade poliskrisen är möjlig att lösa – bara Stefan Löfvens regering byts ut.

Som om de problem som finns inom polisen har uppstått alldeles nyss. Som om den kritiserade polisreformen inte initierades under borgerliga regeringsåren.

Och som om Liberalerna aldrig satt vid regeringsmakten 2006-2014.

* * *

Regeringen med ansvarigt statsråd Ardalan Shekarabi (S) har nu överlämnat propositionen till riksdagen om att begränsa vinsterna i privata skattefinansierade välfärdsföretag.

Visserligen tyder det mesta på att fyrpartialliansen och Sverigedemokraterna röstar ner förslaget. Ändå blir det intressant, särskilt för medborgarna, att få frågan parlamentariskt prövad.

Det skulle nämligen kunna tydliggöra den skillnad mellan ord och handling som hittills varit rätt förekommande i just denna fråga, särskilt hos riksdagens högerextrema parti vars företrädare innan valet lät som engagerade vänsterpolitiker när frågan diskuterades.

Ytterst handlar det om att skattebetalarnas pengar ska användas för avsett ändamål, det vill säga elevernas utbildning och de äldres trygghet. De stora vinnarna om förslaget går igenom är alltså barn i så kallade friskolor och äldre i privat omsorgsverksamhet.

Man får förutsätta att förslaget, om det avvisas av högern i riksdagen, får en betydande plats i valrörelsen och att Socialdemokraterna går i spetsen för detta.

* * *

Att Feministiskt Initiativ via sin EU-parlamentariker Soraya Post skulle förespråka högre utgifter för EU var det nog få som såg komma.

Speciellt som partiet leds av Gudrun Schyman. Och alldeles särskilt som FI i denna fråga går hand i hand med Liberalerna.

Det måste vara lika förvirrande för detta partis vänsterlutande skara väljare som för de SD-sympatisörer som nu konstaterar att deras parti slåss för statsbidrag till muslimska friskolor.

* * *

Hade staten behållit sina aktier i Nordea och inte sålt ut innehavet under de borgerliga regeringsåren hade förmodligen bankens säte funnits kvar i Sverige.

Så kan det gå när man privatiserar gemensam egendom.

Man får lite pengar för stunden – som under borgerligt styre oftast används till skattesänkningar – men man mister för all framtid den demokratiska kontrollen över och insynen i hur verksamheten förvaltas och drivs.

* * *

Den gamle publicisten Bertil Torekull är numera – eller kanske alltid har varit (?) – miljöpartist.

I veckan krävde han att Miljöpartiet ska lämna regeringen. I en debattartikel slår han fast att för andra partier handlar valet om makten, men för Miljöpartiet om att rädda sin själ.

Visserligen har Torekull krävt detta förut. Men någonting säger att hans partiledning inte kommer att lyssna denna gång heller.

Kanske får de gröna ha sin eftervalsdebatt i andra lokaler än i riksdagshuset från och med i höst.

* * *

Under de senaste 25 åren har ökningen av inkomster från kapital varit större än ökningen av inkomster från arbete. Medan kapitalinkomsterna har ökat med 6,1 procent varje år, så har förvärvsinkomsterna årligen stigit med 3,9 procent.

Det visar aktuella beräkningar som SVT har gjort utifrån statistik från SCB.

Detta är en av förklaringarna till att inkomstskillnaderna har ökat.

Under samma period har fastighetsskatten sänkts radikalt på framför allt de dyraste och mest attraktiva fastigheterna. Dessutom har skatten på förmögenheter, gåvor och arv helt avskaffats.

För en regering och ett parti som säger sig vilja åstadkomma jämlikhet är dessa fakta goda argument för att diskutera den framtida beskattningen av kapitalinkomster. Eller hur, Magdalena Andersson?

* * *

Miljöpartiets ledning med partisekreterare Amanda Lind berättade på onsdagen att man ämnar gå till val under parollen ”Klimatet kan inte vänta!”.

Det var knappast någon överraskning om man säger så.

Det som möjligen överraskade var att partiet gav beskedet att Moderaterna är huvudmotståndaren.

Alltså samma parti som flera ledande miljöpartister har sagt sig vara beredda att regera med efter höstens val.

* * *

Sannerligen var det omskakande uppgifter som Cancerfonden redovisade på onsdagen.

Men menar att skillnader i vården gör att dödligheten i cancer är mellan 35-40 procent högre för patienter med låg utbildning än med hög.

Överläkaren och medicinske sakkunnige Jan Zedenius konstaterar i radion, bland annat, att män med högre utbildning oftare får genomgå skelettundersökning när de har prostatacancer än män med lägre utbildning. Han menar också att det finns skillnader i vård för kvinnor med lungcancer beroende på deras utbildningsnivå.

Organisationen skriver på sin hemsida: ”Sammanlagt skulle cirka 2 900 liv per år räddas om alla patienter inom alla cancerdiagnoser hade lika hög överlevnad som dem med eftergymnasial utbildning.”

Det påminner om att Sverige fortfarande, trots viktiga framsteg, inte är ett jämlikt land.

Cancerfonden kräver nu att landstingen ska ställa upp mätbara mål för hur ojämlikheten i cancervården ska minska och att utbildning i ämnet ska ingå i all vårdutbildning.

Det är verkligen inte för mycket begärt. Trots allt handlar det om alla människors lika värde och rätt.

Peter Akinder