Regeringens rosa tråd

Ledare Artikeln publicerades

 

Lena Hallengren (S) presenterade vårbudgeten 2018 på äldreboendet Vänskapens väg.
Foto: Fredrik Svensson
Lena Hallengren (S) presenterade vårbudgeten 2018 på äldreboendet Vänskapens väg.

Den enda nyheten blev avsaknaden av nyheter när barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren på måndagen presenterade regeringens vårbudget i Kalmar. Men trots bristen på stora satsningar kan man se en röd, eller snarare rosa, tråd av satsningar som väcker hopp.

Vårbudgetar är av sin natur inte mer än extra portion sallad till den annars välfyllda tallrik som höstbudgeten är och årets är inget undantag. Många av satsningarna var antingen kända på förhand eller redan förväntande, till exempel förstärkningen av polisen med 280 miljoner eller satsningen på sjukvården med 600 miljoner.

Trygghet och full finansiering är ledorden när Hallengren presenterade vårbudgeten. Det går bra för Sverige och budskapet var att man nu fortsätter på den väg som stakades ut i höstas utan att göra oansvariga avsteg.

Man kan konstatera att den socialdemokratiska strategin att ta tillbaka och utvidga trygghetsbegreppet från mer än bara lag och ordning till mer generell välfärd ligger fast med tydliga satsningar på polis och äldrevård. ”Trygghet är både polis och pension”, som Hallengren sammanfattade det.

Men trots att vårbudgetens något olyckliga förkortning, #våp18, så är den långt från den mesiga budget som begreppet antyder. Det går nämligen en röd, eller kanske snarare rosa, tråd genom budgeten där flera av de nya satsningarna är tydligt kvinnocentrerade.

Bland dem märks 100 miljoner extra till olika slags kunskapshöjande och kompetensstärkande insatser med koppling till höstens upprop mot sexuella övergrepp, under vinjetten #metoo, med förstärkning av förlossningsvården och inte minst 50 miljoner extra till kvinnojourer. Det är flera välkomna besked.

Att en feministisk regering inte tydliggör denna linje mer i sin presentation är förvånande.

Speciellt när allianspartierna i tur och ordning pliktskyldigt kritiserar regeringen för att de inte satsat på just deras hjärtefråga, samtidigt som de själva saknar breda lösningar för samhällets problem.

När oppositionen gör stora nummer av att ropa på enskilda förslag har regeringen en mer sammanhållen strategi för att stärka kvinnors rättigheter i samhället, vare sig det handlar om vård, polisen eller jobb för utrikes födda.

Att bara prata om en sak i taget utan att ha en sammanhängande berättelse riskerar snarare att öka gapet mellan det folket känner och det politikerna förmedlar. Här behöver regeringen våga använda en bredare pensel i sitt porträtt av samhället och visa vad den faktiskt gör.

Om inte annat så ökar förväntningarna på några rejäla reformer närmare valdagen.

Alexander Hallberg

Praktikant på ledarsidan