Skapa något nytt - med varsamhet!

Ledare Artikeln publicerades
I längden är nog en sammanslagning av de båda Ölandskommunerna den enda rimliga lösningen. Men vill politikerna ta frågan till folkomröstning bör man gå varsamt fram och först lyssna ordentligt på öns invånare.
I längden är nog en sammanslagning av de båda Ölandskommunerna den enda rimliga lösningen. Men vill politikerna ta frågan till folkomröstning bör man gå varsamt fram och först lyssna ordentligt på öns invånare.

Frågan om att slå ihop kommunerna på Öland till en enda stor kommun är uppe till diskussion igen.

Det är inte fel eller orimligt. Det här är en av de politiska frågor som aldrig kommer att vara svartvit.

Vilken framtid ölänningarna än väljer kommer det att vara en lösning med grå inslag. Det finns både fördelar och nackdelar både med att skapa en Ölandskommun och att behålla de nuvarande två.

Öland är mycket beroende av fastlandet. Utan tvivel kan det finnas en fördel för ön att tala med en röst in mot fastlandet.

Mörbylånga och Borgholm är två små kommuner. En enda stor Ölandskommun skulle kunna göra sig bättre hörd och med en annan tyngd kunna kräva ökat inflytande även på områden som traditionellt ligger på landstinget.

Öland har dessutom problem att lösa som kräver stora resurser. Vattenbristen har varit en av de stora utmaningarna de senaste åren och även om man bygger avsaltningsverk fortsätter det att vara en stor och allvarlig framtidsfråga.

Att hitta långsiktiga lösningar när det gäller vatten och avlopp känns som en fråga för hela Öland. Inte minst som hela ön sommartid varje år utsätts för oerhört ökad belastning på just de områdena.

En annan stor fråga är infrastrukturen. Få vägar är så hårt belastade som de öländska, samtidigt som möjligheterna till normala trafiklösningar som att bredda vägarna eller ändra deras sträckning är små. Dessutom är Ölandsbrons underhåll och framtid en alltid lika viktig fråga, som vi tidigare tagit upp här.

Ur administrativ synpunkt är en Ölandskommun den logiska lösningen. Det handlar om ett geografiskt mycket distinkt avgränsat område med en sammanlagd befolkning på ungefär 25 000 bofasta invånare. Teoretiskt är det den perfekta svenska kommunen.

Men nu ser Öland ut som det gör. En kommun administrerad från en ort kommer att innebära att det blir långt mellan kommunens centralort och dess ytterområden. En del människor får ännu längre till den administrativa centralkorten och riskerar att känna sig bortglömda. Hur ser man till att det inte händer?

Det är en oro som man bör ta på allvar. Kan man inrätta kommundelsnämnder eller decentralisera kommunens verksamhet på sätt som gör den effektivare?

Förra gången man folkomröstade i frågan, 2009, blev det nej. Kommunfullmäktiges ordförande i Borgholm, Eva-Lena Israelsson (S) anser, enligt P4 Kalmar att den utredning som föregick den omröstningen var ett ”hastverk”. Att många frågor lämnades obesvarade. Det är givetvis djupt otillfredsställande. En så pass komplex fråga måste få en ordentlig genomlysning.

Det kan vara dags att genomföra en ny folkomröstning om en kommunsammanslagning. Men då bör man från politiskt håll agera precis som man ska ta sig fram på alvaret. Varsamt.