Skatt efter bärkraft

Ledare Artikeln publicerades

Vänsterpartiet lät på måndagen meddela att de i budgetförhandlingarna gjort klart med regeringen om vissa förändringar av inkomstskatterna.

Det var alltså inte nog med att partiet gjorde upp med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att minska dagens skillnad i skatteuttag mellan de som är friska och de som är sjuka. Från och med årsskiftet får cirka 340 000 svenskar, med inkomst från sjuk- eller aktivitetsersättning, sin månatliga skatt sänkt med i genomsnitt cirka 120 kronor. Framför allt berör det människor i de lägre inkomstskikten.

Vänsterpartiet kunde även under gårdagen, inte utan stolthet, berätta att fler löntagare från och med årsskiftet får betala statlig inkomstskatt. De som berörs av att uppräkningen av de så kallade skiktgränserna begränsas har en inkomst över 38 200 kronor i månaden.

Tillsammans innebär dessa båda förslag att inkomstskatterna blir lite mer rättvisa och utjämnande.

Dels eftersom det i dag, efter den gamla alliansregeringens så kallade jobbskatteavdrag, är olika skatt på inkomst av tjänst och inkomst från Försäkringskassan. Skillnaden minskar nu något, och det är självklart steg i rätt riktning. Tidigare har steg tagits för framför allt de sämst ställda pensionärerna.

Dels eftersom de med lite högre inkomster får en viss inkomstskattehöjning om som mest 200 kronor i månaden (de allra flesta betydligt mindre än så) vilket ger staten cirka 2,7 miljarder kronor om året. Pengar som kan användas för att stärka välfärden – eller till att just göra skattesystemet lite mer rättvist när sjukskrivna närmar sig löntagarnas inkomstskattenivå.

Det här är naturligtvis ingen revolution eller uttryck för någon samhällsomstörtande verksamhet. Man får visserligen intrycket att det förhåller sig så, framför allt när man tar del av de borgerligas kommentarer om hur mycket mindre det nu kommer löna sig att arbeta och vilken katastrof som denna avvikelse från alliansens gamla arbetslinje lär leda till.

Men framför allt är det små steg på vägen mot att återupprätta ett mer progressivt skattesystem; ett skattesystem som inte gör skillnad på varifrån inkomsten kommer eller om du är löntagare eller pensionär.

Vänsterpartiet har självfallet sin del i förändringen och lär inte vara några blyga violer när det kommer till att berätta om saken. Men även de två regeringspartierna står bakom förslagen och har tidigare sagt sig vilja ha mer rättvisa inkomstskatter. Vilket är att varmt välkomna.