Johan Persson (S): Staten behöver öka stödet till kommunerna med 40 miljarder

Ledare Artikeln publicerades
Johan Persson ser stora utmaningar för kommunerna de kommande åren och menar att staten måste öka sitt stöd.
Johan Persson ser stora utmaningar för kommunerna de kommande åren och menar att staten måste öka sitt stöd.

Äntligen är vi nu i ett läge där det inte går att öppna en tidning utan att kommunsektorns ekonomi är i fokus. Det är välbehövliga skildringar av läget i både små och stora kommuner. Alla har sina utmaningar.

Vad är det då som gör utmaningen större nu än tidigare?

• Demografi. Vi lever glädjande nog allt längre vilket innebär att andelen personer som är över 80 år ökar med 50 procent fram till 2028. Det är en ökning med nästan 250 000 personer. Samtidigt ökar antalet barn med cirka 200 000 under samma period.

Parallellt med detta ökar också antalet personer i ”arbetsför” ålder men inte lika kraftigt. Det innebär att den så kallade ”försörjningskvoten” blir mer ansträngd.

Dessa siffror varierar från kommun till kommun. I Kalmar ser exempelvis siffrorna bättre ut än riket. I en del andra kommuner i Kalmar län så ser det betydligt värre ut. Det är därför det är så oerhört viktigt för vårt län att utjämningssystemet mellan landets kommuner nu uppdateras. Kommuner med bättre struktur får hjälpa kommuner med svagare struktur.

Det är rätt och rimligt tycker jag även om Kalmar förlorar några miljoner.

• Vi går mot en svagare konjunktur vilket innebär att ökningen av skatteintäkterna blir lägre. Lägg därtill risken för ännu sämre konjunktur till följd av internationell oro orsakat av handelskrig och en hård Brexit.

När finanskrisen slog till 2008 till följd av Lehman Brothers konkurs så tappade Kalmar kommun cirka 100 miljoner i skatteintäkter på bara några månader. Det som sker i vår omvärld påverkar alltså även ekonomin för en liten kommun på andra sidan jordklotet.

• Den tredje komponenten som gör utmaningen än svårare är alla de reinvesteringar som nu behöver göras.

När större kommuner bildades för 50 år sedan byggdes omsorgsboenden, simhallar och skolor. Det var ett sätt för de kommundelar som skulle gå upp i en större kommun att säkra att det långsiktigt fanns kommunal service i just den egna kommundelen.

Sannolikt var det inte heller så lockande att överlämna en välfylld kommunal kassa i ett samgående.

Nu är dessa byggnationer 50 år. Många är i akut behov av nybyggnation eller renovering. I Kalmar handlar det exempelvis om reningsverket och simhallen. Dessa reinvesteringar måste göras samtidigt som behovet av att bygga nytt på grund av demografin också är stort. Det blir dubbla investeringsbehov.

Behovet av låna kommer öka i hela kommunsektorn. I Kalmar har vi gjort simuleringar och beräkningar på detta för hela den kommunala koncernen. De största investeringarna kommer genomföras i Kalmar Vatten och Kalmarhem. Man ska vara vaksam över investeringar men man ska samtidigt inte vara alltför orolig. De värden som skapas och har skapats inom den kommunala koncernen överstiger vida de bokförda värden som finns i balansräkningen.

För att klara kommunsektorns utmaningar de kommande åren behöver dock staten hjälpa till betydligt mer än idag. Det beräknade statliga överskottet bedöms bli 108 miljarder i år och under 2020 hela 64 miljarder. Det finns resurser att satsa!

Finansministern har själv kommit fram till att kommunsektorn skulle behöva cirka 110 miljarder de kommande åtta åren. Nu tillsätts också en välfärdskommission ihop med kommunsektorn för att få ännu mer kött på benen.

Under den här mandatperioden är 20 miljarder utlovade i högre generella statsbidrag. Min bedömning är att det behövs det dubbla och med anledning av den debatt som nu pågår så tror jag också att det kommer. Regeringen skulle också behöva rensa i djungeln av riktade statsbidrag som i praktiken innebär att riksdag och regering detaljstyr område för område.

Dessa politiska företrädare borde istället se till att den egna statliga verksamheten fungerar i hela landet.

Kaoset på statliga Arbetsförmedlingen med dess effekter för enskilda och landets kommuner är ett tips på en verksamhet där riksdag och regering borde lägga fokus istället för att dutta ut minimala riktade statsbidrag till område efter område. Satsningar som i och för sig är vällovliga men utan en ordentlig basfinansiering i kommunerna så demonstreras istället klyftan mellan den verklighet som nationella och lokala politiker finns i.

Johan Persson (S)

Kolumnisten är kommunstyrelsens ordförande i Kalmar