Trump pratar i högerextrem nattmössa

Ledare Artikeln publicerades

Det har varit en fascinerande vecka.

Idiotdiskussionen om sänkta löner för de sämst avlönade gjorde comeback med extra sås när de forna allianspartierna lyckades samla sig till ett förslag. Det är ett för Sverige olyckligt faktum att svensk borgerlighet sällan är enig om något annat än dumheter.

För något mer reaktionärt och sämre underbyggt än debatten om sänkta ingångslöner för nyanlända är svårt att hitta.

Allianspartiernas konstruktion, inträdesjobb, är skapad av människor som tittar på termometern för att få veta hur mycket klockan är. Något gör man, men det har inget att göra med det man påstår sig vilja komma tillrätta med.

Allianspartierna vill att nyanlända och ungdomar utan gymnasieexamen ska arbeta för 70 procent av ingångslönen. Då ”anses” 30 procent av arbetstiden gå till att lära sig jobbet eller utbildning, men det finns inget krav på utbildningsplan.

Jag tror inte att man behöver ha en överdrivet mörk syn på svenska arbetsgivare för att dra slutsatsen att inträdesjobben i 99 fall av 100 kommer att bestå av 100 procent arbete och 0 procent utbildning.

Förutom det bortser förslaget från några andra små fakta som att:

1. Företag anställer inte arbetskraft för att den är billig, utan för att den behövs.

2. De ”enkla jobben” har försvunnit därför att de rationaliserats bort eller automatiserats.

3. Just nu skriker många företag efter jobb, men det är främst utbildad kvalificerad personal som efterfrågas, inte lågutbildad arbetskraft.

En av de stora gåtorna i den här debatten är: när slutade ekonomer och politiker som påstår sig värna marknadsekonomin bry sig om efterfrågan?

När det som efterfrågas är välutbildad arbetskraft måste samhället få fram välutbildad arbetskraft. Nu ska man istället konstgjort skapa en efterfrågan på ”enkla jobb”.

Att ekonomer, som normalt sett förespråkar maximal rationalitet, kommit med den här underliga sörjan är bisarrt. För det finns egentligen ingenting som tyder på att det skulle fungera och risken att följderna på arbetsmarknaden är skadliga är betydande.

För att inse vilket intellektuellt gungfly hela debatten befinner sig bör man veta att den hållit på i ungefär ett år innan någon påpekade att man inte visste ett skvatt om vad man pratade om.

Det var Sveriges onödigaste offentliga institution, Finanspolitiska rådet, som gav diskussionen en flygande start genom att i någon form av desperation kasta fram sänkta minimilöner som ett sätt att skapa ”enkla jobb” för nyanlända.

I Sverige finns lite forskning när det gäller minimilöner. Den som påstås kunna området bäst är docent Per Skedinger, som är knuten till det privata Institutet för Näringslivforskning och Svenskt Näringslivs lakejkommitté Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

Som medlem där har han varit med om att lägga fram ett förslag om sänkta minimilöner.

Den teori han förefäktar är i korthet: Höjda minimilöner kan öka sysselsättningen om de är låga från början. Höjda minimilöner minskar sysselsättningen om de är höga initialt. Om man då som i Sverige ha höga ingångslöner, skulle sänkta ingångslöner kunna öka sysselsättningen.

Om det ska vara mening med förslag som sänker minimilönerna är detta grundbulten, det måste stämma.

Men i november förra året föreslog Skedinger och professor Mats Hammarstedt vid Linnéuniversitetet på DN-debatt att man skulle genomföra experiment om minimilöneras effekt på sysselsättning eftersom man faktiskt vet för lite.

Framförallt vet man nästan ingenting om effekterna av sänkta minimilöner, eftersom det nästan aldrig sker!

Detta faktum borde alla ta som ett tydligt tecken.

Som jag påpekade redan när LO lade fram sitt förslag om utbildningsjobb, så handlar inte den här diskussionen från högerhåll ett dugg om att lösa ett problem på arbetsmarknaden utan om politisk posering.

Allianspartierna vill ge företag billig arbetskraft och jävlas med facket samtidigt som de vill visa att de ställer krav och inte ”daltar” med flyktingar, i hopp om att vinna hem väljare från Sverigedemokraterna.

Det är därför Alliansens klocka för närvarande visar 20 grader.

Attentaten på Las Ramblas i Barcelona och i Cambrils är verkligen förskräckliga. Minst 14 döda och 130 skadade blev det förfärande facit.

Dådet har med rätta fördömts världen över.

Återigen används fordon som vapen och associationen går givetvis direkt till attacken i Stockholm tidigare i år. Det är dessvärre inte den enda, istället har det skett en rad attacker med bilar och lastbilar mot fullständigt oskyldiga människor.

Detta är oerhört svårt att förhindra.

Nästan alla kan skaffa sig tillgång till ett fordon och behöver minimala kunskaper för att bruka dem som ett dödligt vapen. Allt som behövs är en idiot med illvilja och körkunskaper nog att få fordonet är röra sig.

Det räcker för att bli en dödsfara.

USA:s president Donald Trump fördömde också terrordåden i Spanien, efter att ha haft all möda i världen att säga något vettigt om ett liknande dåd i sitt eget land, närmare bestämt Charlottesville, Virginia.

Nazister, Vit Makt-anhängare och Ku Klux Klan demonstrerade mot att en staty av sydstatsgeneralen Robert E. Lee skulle tas bort och det blev våldsamheter. En nazistanhängare körde med en bil rakt in i en samling motdemonstranter och dödade en kvinna och skadade ett 30-tal personer.

Det var ett terrordåd.

Men Donald Trump kunde inte förmå sig att säga det. Vid två tillfällen har han pratat om våld ”från många sidor” medan han utan känsla läste innantill när han fördömde extremhögerns hatgrupper.

Långt inne i det republikanska partiet undrar nu många amerikaner om deras president faktiskt håller med om att nazism är dåligt.

Det verkar som att fler och fler i USA anser att Donald Trump inte kan sitta kvar som president fram till januari 2021.

Joakim Carlsson