Tunströms namnnonsens

Ledare Artikeln publicerades

Kring detta konstruerade Tunström en teori om att det finns ett socialistiskt behov att politisera det offentliga rummet. Ordet ledarkult användes också.

Tunström fick svar på denna ledarsida, vilket fick honom att gå i spinn. Därför behövs lite fakta innan Tunströms snurrighet sprider sig.

För det första: det finns faktiskt redan två gator uppkallade efter Arvid Lindman. Det gör att den gamle högerledaren har exakt en gata mindre uppkallad efter sig än den socialdemokratiske partiledaren och statsministern Tage Erlander, som har tre.

  För det andra: Den socialdemokrat som fått flest platser uppkallade efter sig är Olof Palme. Enligt hemsidan Svenska Gator förekommer hans namn på 13 gator, vägar, torg och platser i Sverige.

  Då ska man veta att cirka 2 400 gator i Sverige är namngivna efter personer (SCB 2014). Landshövdingen med mera på 1600-talet, Erik Dahlberg, har gett namn till 18 av dem.

  Ska man tro Tunström är det bevis för att det finns en Erik Dahlberg-kult som vill ta över det offentliga rummet.

  Det vanligast gatunamnet i Sverige är Björkvägen. Det finns på 277 platser. Förhållandevis få gator är namngivna efter personer.

  Kort sagt: Tunströms tes är byggd på luft. Den är rent nonsens. Vill han nödvändigtvis bli upprörd, kan han bli det av att mindre än 15 procent av gatorna med personnamn namngivits efter kvinnor.

  Men det är fakta så det intresserar väl inte Tunström.

  Joakim Carlsson