Friad man begärde 145 000 kronor i skadestånd men får bara 3 000

Mönsterås kommun Artikeln publicerades
Mannen friades från misstankar men får ett betydligt mindre skadestånd än vad han hade begärt.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Mannen friades från misstankar men får ett betydligt mindre skadestånd än vad han hade begärt.

Polisen grep mannen inför hans barn men ett dygn senare släpptes han och något åtal väcktes aldrig. Han begärde 145 000 kronor i skadestånd men får 3 060 kronor.

Mannen var anhållen under 29 timmar. Förundersökningen avslutades dock utan att åtal väcktes. Han har därför rätt till ersättning för det lidande som frihetsberövandet innebar för honom.

Han begärde 130 000 kronor i skadestånd för lidande, och även 15 000 kronor i förlorade intäkter. Själv menar mannen att han bör få ett högt skadestånd då hans barn var hemma ”vid instormning av polisen” som han uttrycker det. Men Justitiekanslern är inte av samma uppfattning.

”Den ersättning som sökanden har begärt överstiger väsentligen det belopp som normalt betalas ut vid frihetsberövanden av jämförbar längd. Sökanden har inte anfört något som ger anledning att höja ersättningen” skriver Justitiekanslern i beslutet där det slås fast att mannen har rätt till 3 000 kronor i ersättning för lidande.

När det gäller begäran om ersättning för förlorade intäkter konstaterar man att han inte har presenterat någon utredning som stöder detta. Han har dock möjlighet att återkomma med en sådan.

Bussbiljetten hem från häktet kostade 60 kronor och det får mannen också ersättning för, trots att inget kvitto visats, skriver JK.