Klartecken för ny korsning i Ålem

Ålem Artikeln publicerades
Plan- och byggchef Henrik Eriksson och kommunalråd Anders Johansson (C) är nöjda över att den olycksdrabbade korsningen på E22 i södra Ålem nu ska byggas om.
Foto: Åsa A Cederbom
Plan- och byggchef Henrik Eriksson och kommunalråd Anders Johansson (C) är nöjda över att den olycksdrabbade korsningen på E22 i södra Ålem nu ska byggas om.

Trafikverket satsar nu mellan 8-10 miljoner kronor för att bygga om E22 i södra Ålem.

Inom ett år ska en ny vägplan vara klar.

Korsningen är mycket omdiskuterad då flera allvarliga olyckor skett under de senaste åren, bland annat en dödsolycka. 2015 startade Trafikverket den första utredningen på hur man ska göra korsningen mer trafiksäker och nu är det klart att en lösning är inom räckhåll.

Det handlar dock inte om att bygga en planfri korsning utan om en enklare lösning.

– Den fyrvägskorsning som finns i dag ska byggas om till två trevägskorsningar, vilket blir mer trafiksäkert, förklarar Henrik Eriksson, plan- och byggchef i Mönsterås kommun.

Arbetet med att ta fram en ny vägplan startar under den första halvan av 2018 och om ett år ska den vara klar.

– När hela bygget kan vara klart är svårt att säga men inom en treårsperiod bör allt vara färdigt, säger kommunalråd Anders Johansson (C) som är glad över att Trafikverket nu tar det här steget.

– Vi har jobbat för det här i många år och därför känns det bra att något händer nu, även om vi helst hade sett en planfri korsning i Ålem.

– Det är oerhört frustrerande att ärenden av det här slaget tar så lång tid.

Från kommunledningens sida hoppas man även på att bygget ska omfatta en gång- och cykeltunnel under E22 för fotgängare och cyklister.

Den korsning som det handlar om är alltså fyrvägskorsningen mellan E22, riksväg 34 och Alsteråvägen samt länsväg 602 mot Pataholm.