Beslut: Vårdelever garanteras heltidsjobb

Nybro Artikeln publicerades

Nybro

Elever som går ut vård- och omsorgsprogrammet har tidigare garanterats en 75-procentig tjänst vid godkänd examen.

Nu ändrar kommunen garantin till att gälla heltidstjänster. Beslutet är ett led i heltidsresan som Nybro kommun medverkar i. Den innebär att man ska införa heltid som norm i hela Nybro kommun under de närmaste åren. Målet ska vara genomförs år 2021.

Beslutet att erbjuda elever heltid efter avslutad godkänd utbildning tog av en enhällig omsorgsnämnd i veckan.