"Gynnar små producenter och ger en lokal samhörighet"

Nybro Artikeln publicerades
John Averhäll, administratör för Reko-ringen i Nybro.
John Averhäll, administratör för Reko-ringen i Nybro.

John Averhäll, administratör av den nystartade REKO-ringen i Nybro. I gruppen finns nästan 1300 medlemmar med både konsumenter och producenter inräknade.

1 Ni har haft tre utlämningstillfällen. Hur har det gått?

– De två innan jul var välbesökta och det var cirka 15 olika producenter på plats. Däremot var det lugnare vid utlämningstillfället strax efter nyår, vilket är förståligt.

2 Hur fungerar REKO-ringen?

– Via en Facebookgrupp kan konsumenter beställa produkter av olika leverantörer och kommunicera med varandra. Alla varor beställs i förväg och på utlämningstillfällena lämnar producenterna de oftast förbetalda varorna till konsumenterna.

3 I veckan har ni ytterligare ett utlämningstillfälle. Hur ser det ut inför det?

– REKO-ringen är ny och det kommer att ta lite tid att etablera den. Det är aktivitet med beställningar och erbjudanden i Facebookgruppen inför onsdag och det ser ut att bli cirka tio producenter som ska lämna ut produkter.

4 Vad tror du om REKO-ringens framtid?

– Vi fick en bra start innan jul med julhandeln. Jag förväntar mig en större aktivitet när man börjar odla grönsaker och utbudet blir ännu större. Jag tror på att konceptet kommer att växa ännu mer.

5 Varför engagerar du digi REKO-ringen?

– Det är viktigt för mig, eftersom det är klimatsmart, gynnar små lokala producenter och ger en lokal samhörighet.