Helpension på boende ifrågasätts

Nybro Artikeln publicerades

Nybro demens- och anhörigförening har skrivit till kommunen med frågor om att de äldre på särskilt boende kommer att få helpension från och med årsskiftet.

Föreningen är orolig att de äldres självbestämmande och valfrihet försvinner när de serveras alla måltider färdiga. De har därför ställt frågor om vilka grunder beslutet är fattat på, vad man vinner på det och om inte tanken är att stimulera till ett aktivt liv genom delaktighet.

Nu har kommunen också svarat. De skriver att den som vill sköta sin egen matlagning får göra det, men att personalen inte kommer att hjälpa till med det. Dels för att personalen är vårdpersonal och för att skapa en godkänd livsmedelshantering skulle processen att gå från vårdinsatser till matlagningsinsatser vara för omständlig. Men beslutet grundar sig också på att många äldre behöver en särskilt näringsberäknad mat, vilket kan ordnas genom helpension. Man framhåller också att de flesta redan har helpension.