Hyressubventioner på Strandvägen upphör vid årsskiftet

Nybro Artikeln publicerades
Strandvägens äldreboende i Nybro.
Strandvägens äldreboende i Nybro.

Från och med kommande årsskifte upphör hyressubventionen för boende på Strandvägens äldreboende, enligt ett beslut som togs i kommunstyrelsen på måndagen.

Subventionen infördes 2009 för att begränsa maxhyran till 6200 kronor i månaden. Men efter att nu Kvarnbackens demenscentrum öppnat menar kommunen att hyressubventionen inte kan vara kvar, med hänsyn till likställighetsprincipen enligt kommunallagen.