KD orolig för privata vårdcentraler

Nybro Artikeln publicerades
Jimmy Loord (KD) oroas över socialdemokratiskt utspel om primärvården.
Foto: Jan Stenqvist
Jimmy Loord (KD) oroas över socialdemokratiskt utspel om primärvården.

KD-politikern Jimmy Loord befarar att Nybros privata vårdcentraler är hotade. Skälet: ett uttalande från socialminister Annika Strandhäll i förra veckan.

Vid en pressträff Stockholm om privatiseringar inom vården gavs beskedet att socialdemokraterna vill ta bort den lagstiftning som tvingar landstingen att ge privata vårdcentraler rätt att starta oavsett behov - ett besked som Jimmy Loord tolkar som att de privata vårdcentraler som redan är etablerade i Nybro och i andra kommuner plötsligt kan bli hotade.

– Förslaget skulle möjligtvis stjälpa våra privata vårdcentraler. I Nybro är över hälften av invånarna idag listade hos en privat hälsocentral, säger han.

I ett öppet brev till Nybros oppositionsråd Mikael Svanström (S) undrar Jimmy Loord om Svanström står bakom sin partikamrat Annika Strandhälls utspel om vårdvalet i primärvården.

Om ett sådant scenario skulle verkställas väntar ett kaos, menar Jimmy Loord.

– Hur ska socialdemokraterna i Nybro i så fall lösa rätten till fast läkarkontakt för de patienter som idag är listade hos de privata vårdgivarna? undrar han.

Mikael Svanström svarar att privatiseringar i vården på ett nationellt plan skapar problem - skattepengar ska förbättra och utveckla vården, inte gå till stora vinster, menar han. Därav beskedet om ändrad lagstiftning.

– Socialdemokraterna i Kalmar län har inga planer på att ändra förutsättningarna för vår primärvårdsmodell, kallad för hälsovalet. Den har skapat Sveriges nöjdaste patienter. Modellen bygger på att fördela resurserna efter behov, och vi har skapat en modell som förenar jämlikhet med valfrihet. Det finns därför ingen som helst anledning för KD att sprida oro bland de patienter som har valt en privat hälsocentral i Nybro. Jimmy Loord borde ägna sig åt att tala om sin egen politik istället för att försöka baktala vår, säger han.