Kommunen säger nej till bekämpningsmedel

KRUKEBO Artikeln publicerades
Mats Sandberg, anställd på golfbanan, pekar på var snömöglet varit som värst. Personalen har lagt ner enorma mängder tid åt att återställa banorna, och nu syns det bara mörka fläckar där snömöglet varit. 4 bilder
Foto:Emelie Forsberg
Mats Sandberg, anställd på golfbanan, pekar på var snömöglet varit som värst. Personalen har lagt ner enorma mängder tid åt att återställa banorna, och nu syns det bara mörka fläckar där snömöglet varit.

Nybro kommun förbjuder Nybro Golfklubb att använda kemiska bekämpningsmedel mot snömögel på en del av anläggningen i Krukebo. Beslutet äventyrar golfbanans framtid.

Kemiska bekämpningsmedel används av golfklubbar i Sverige för att hålla greenerna i god standard, och därmed locka spelare till sina anläggningar. Nybro Golfklubb är inget undantag.

Nackdelen är att golfbanan ligger på en grusås, inom vattenskyddsområdet för Gårdsryds vattentäkt. Klubben får utföra kemisk bekämpning mot främst snömögel på den del av anläggningen som ligger i det yttre vattenskyddsområdet. Men inte på de fyra greener som ligger inom det inre vattenskyddsområdet.

Att använda bekämpningsmedel här, menar myndighetsnämnden, riskerar att giftiga ämnen tränger ner i grundvattnet.

2005 tog Nybro kommun ett principbeslut om att inte tillåta kemisk bekämpning inom det inre skyddsområdet. Fram till 2016 har denna princip följts. Nybro Golfklubb har under tiden använt miljövänliga alternativ - dock inte med tillräckligt bra resultat. Konsekvensen blev dåliga greener, gästspelare som valde andra banor, och ekonomiskt bortfall för klubben.

– Det finns inte någon som vill spela på banor där bollen rullar ur kurs på grund av hål i banan, säger Mats Sandberg som arbetar på golfbanan.

När Miljööverdomstolen i oktober förra året gav tillstånd för motsvarande sak på Tylösands golfbana utanför Halmstad ansåg Nybro Golfklubb att det var en prejudicerande dom - och därmed en öppning för att använda bekämpningsmedel också i Krukebo.

I våras ansökte Nybro Golfklubb om tillstånd. I juni kom myndighetsnämndens svar. Det blev avslag.

– De ville se om de kunde tilldela oss annan mark istället, men insåg sedan att det är orimligt att bygga nya banor. Det kan kosta uppåt 30 miljoner, säger Eva Bengtsson, ordförande i Nybro Golfklubb som överklagat domen.

En krönika i publikationen Idrottens Affärer menar att Nybro kommun är på väg att ta livet av golfklubben. Krönikan noterar att landsvägen genom området samt jordbruk i närheten orsakar betydligt större föroreningar i marken än de försumbara mängderna från golfbanan.

– Som det ser ut nu skulle vi behöva anställa tre personer till för att hålla problemet i schack. Det har vi inte råd med. Inte med tanke på att vi redan får sänka priserna när problemen är som värst, säger Eva Bengtsson.