Nämnd sa ja till sport- och fritidsprogram

Nybro Artikeln publicerades

Samhällsbyggnadsnämnden sa på tisdagen ja till förslaget till ett sport- och fritidsprogram för Nybro kommun. Efter att dokumentet godkänts i fullmäktige ska en handlingsplan tas fram. Därefter ska sport- och fritidsprogrammet revideras vart fjärde år och handlingsplanen vartannat år.