Nybrobolag avkrävs åtgärder om buller och farliga avfall

Nybro Artikeln publicerades

Nybro Värmecentral behöver se över risker med sin verksamhet ur hälso- och miljösynpunkt. Detta efter en inspektion från myndighetsnämnden.

Myndighetsnämnden i Nybro kommun har gjort en tillsyn av Nybro Värmecentral AB:s lokaler på Verktygsgatan. Nu avkräver de bland annat att Nybro Värmecentral genomför en bullerutredning, ser över hanteringen av farligt avfall, planerar åtgärder för att minska damning från flisning och utreda sina avloppsförhållanden.

Åtgärderna är både sådana som myndighetsnämnden inte anser har setts över från tidigare besök och nya brister som uppmärksammades under det senaste besöket 24 oktober. De flesta av dessa begärs åtgärdas nu under vinterhalvåret.