Personal hotad på Fryshuset

Nybro Artikeln publicerades

Fryshuset har gjort en polisanmälan efter att en av verksamhetens klienter uppträtt hotfullt.

Under torsdagsförmiddagen var polis på plats vid Fryshuset lokaler för att ta upp en polisanmälan om hot.

– Vi brukar inte polisanmäla men vid det här tillfället ansåg vi att hotet var så grovt och att vi inte riktigt kunde vara säkra på att det inte fanns allvar bakom, säger John Heyne, chef för Fryshuset.

Fryshuset har tidigare också polisanmält hot men brukar normalt avstå från att göra det. De menar att de har en väl fungerande krisplan där alla vet vad de ska göra.

– Nej, det är inte alltid det är produktivt att göra det. Vi har en verksamhet där fokus ligger på att förändra människor. Många har mycket i ryggsäcken och ett hot eller våldsamt beteende har sällan med vår personal eller vår verksamhet att göra, säger John Heyne.

Ingen kom till skada efter hotet. Personalen samlades för att gå igenom händelsen, för krishantering och det skrevs också en incidentrapport.

– Den här gången handlade också om att sätta gränser, det måste vi göra om vi märker att det kan bli våldsamt. Vi har ett ansvar att skydda personal och deltagare.