Så blir Kvarnbackens nya demensboende

Nybro Artikeln publicerades
Arkivbild.
Foto: Pia Olofsson
Arkivbild.

Nya Kvarnbacken ska innefatta 48 lägenheter för personer med demenssjukdom. Om ett år ska det stå klart.

Omvandlingen av Kvarnbackens sjukhem började i augusti. Det började då göras om till ett boende för personer med demenssjukdom.

– Det kommer att vara ett boende som är anpassat till dagens och framtidens behov. Vi kommer bland annat att använda ny teknik och utgår ännu mer från den enskildes behov, säger Anette Bard-Berglund.

Vilka är dagens och framtidens behov?

– Till exempel måste det finnas teknik för internetuppkoppling så att den enskilde kan använda sig mer av internet. Det kommer också att var mer anpassat gällande möbler och funktion än tidigare. Det blir ljusare, större och luftigare.

Totalrenoveringen väntas vara klar i slutet av nästa år. Själva förslaget ska nu på remiss till medarbetarrepresentanter och fackliga företrädare och i mars tas det upp i omsorgsnämnden.

Förnyelserna kommer även att innefatta omsorgens arbetssätt genom att ge medarbetarna ett större ansvar och inflytande. Detta har gjorts genom utbildningar av personalen.

– Vi satsar mycket på att öka kompetensen och på så sätt skapa en tryggare omsorg, säger Anette Bard-Berglund.

I ett mejl till tidningen beskriver Monica Antonsson, verksamhetschef för särskilt boende, den tänkta verksamheten på Kvarnbacken på följande sätt:

”Det vi ska lägga extra krut på Nya Kvarnbacken är att jobba personcentrerat för varje enskild boende. Vi ska se till att ha mycket kunskaper om de boendes liv och tidigare livsföring för att kunna ge dem en så bra och meningsfull tillvaro som möjligt, med rutiner och aktiviteter som känns igen och som de varit intresserade av tidigare. Personal som jobbar närmast ska kunna bemöta varje enskild boende i det stadie de är i sin demenssjukdom. Vi ska tillvarata anhörigas kunskaper och bjuda in dem att vara så delaktiga som det är möjligt. Vår inställning ska vara att det är den boendes hem och att personal finns där för att hjälpa till för att livet och vardagen ska bli så bra som möjligt.”