Sponsrat innehåll

ANNONS Uniper OKG

10,3 miljarder skäl att fira Elens dag på OKG!

Uniper producerar el som ger samhällsnytta. Totalt står Unipers produktion för totalt för cirka 20 procent av Sveriges totala elanvändning. OKG är Unipers största produktionsanläggning och kommer att producera klimateffektiv el ända fram till 2045
Uniper producerar el som ger samhällsnytta. Totalt står Unipers produktion för totalt för cirka 20 procent av Sveriges totala elanvändning. OKG är Unipers största produktionsanläggning och kommer att producera klimateffektiv el ända fram till 2045

Mitt i vintern är betydelsen av el och värme i våra hem som tydligast, därför har den 23:e januari utsetts till elens dag. Vi träffar OKGs VD Johan Dasht för att prata om elens betydelse i samhället.

Den här texten är producerad av Uniper OKG. Den är inte skriven av tidningens journalister.

För alla Oskarhamnsbor är OKGs siluett något bekant, samtidigt kanske inte alla känner till kärnkraftverkets betydelse för Sveriges totala elförsörjning. Totalt står OKG, med sina tre reaktorer, för ca 10 procent av Sveriges elproduktion, detta trots att O2 nu har stängts.

Även efter den beslutade stängningen av O1 i mitten av 2017 kommer OKG att spela en viktig roll, då O3 ensamt står för 8 procent av Sveriges totala elproduktion. Efter uppgraderingen 2009 är O3 en av världens största och modernaste reaktorer i sitt slag och kommer att kunna leverera koldioxidsnål och stabil el ända fram till 2045. Genom att vara en del av Sveriges baskraft är OKG en viktig del i att Sverige har ett av världens bästa elsystem.

Vad innebär då baskraft? OKGs VD Johan Dasht förklarar att det står för att kärnkraft tillsammans med vattenkraft utgör själva basen i det svenska energisystemet och att produktionen är så stabil och tillförlitlig. Johan berättar här att O3 faktiskt slog alla rekord under 2016 när produktionen uppgick till 10 300 000 000 (10,3 miljarder) kWh el. Vilket är lika mycket el som 500 000 villor förbrukar under ett år. Så det finns all anledning att vara stolta över det goda arbete som alla medarbetare på OKG gör!

I internationell jämförelse står även det svenska energisystemet ut som ett av de mest stabila och med minst klimatpåverkan i världen. I Sverige tar vi elen för givet, men i många länder är strömbortfall på grund av för liten produktion något som händer nästan mer eller mindre regelbundet.

En orsak till stabiliteten i Sverige är att produktionen av kärnkraft och vattenkraft är planerbar, så även när det är som kallast kan OKG producera för fullt. Baskraften tillför även grundläggande stabilitet i kraftsystemet som är en förutsättning för att kunna överföra elen från där den produceras till där den konsumeras. Denna stabilitet har varit en förutsättning för att klara av den kraftiga utbyggnad av väderberoende kraft vi sett de senaste tio åren.

Varför är då stabilitet så viktigt? Johan förklarar här att el faktiskt måste användas i samma stund som den produceras. Idag går det inte att lagra el i någon större mängd, utan det gäller att hela tiden anpassa produktionen efter behovet. Det är möjligt tack vare att alla svenska kraftverk, inklusive OKG, styrs från ett enda kontrollrum hos Svenska Kraftnät. Väldigt kalla dagar ökas produktionen av kärnkraft och vattenkraft, varma dagar kan vi istället exportera mer av den rena el vi producerar till våra grannländer.

Stabiliteten i energisystemet är även en viktig orsak till Sveriges framgång som industriland. Idag kan vi vara tacksamma för att vi i Sverige redan på 1960-talet byggde upp kunskap kring kärnkraft. Tack vare det är OKG och andra kärnkraftverk i Sverige bland Europas främsta, såväl sett till teknik, yrkeskunnande och produktionseffektivitet.

- Det finns all anledning att vara tacksamma i Sverige för vårt energisystem, att vi producerar stabil el som kan hålla oss varma även de kallaste vinterdagar och utan några negativa effekter på vårt klimat. Förhoppningen med Elens dag är att vi kan sprida kunskap om elens betydelse i samhället, och vad som ligger bakom att vi får ström i eluttaget, berättar OKGs VD Johan Dasht avslutningsvis.

Läs mer om OKG och Uniper här.