Flera hoppar av partiet i protest

Artikeln publicerades

– Vi får många samtal. Folk är besvikna och förbannade, säger partiombudsmannen Mattias Adolfson.

– Det finns de som sagt upp medlemskapet. De är fortfarande socialdemokrater säger de. Men man lämnar partiet som en protest. Det är inga massavhopp, men ändå klart märkbart.

Kom som en chock

För den socialdemokratiska ledningen i Kalmar län har Håkan Juholts besked att han lämnar partiledarskapet kommit som något av en chock. Så sent som på fredagen gjorde vår tidning en enkät bland länets 100 ledare socialdemokrater. Partiledaren fick i det närmaste hundraprocentigt stöd. Inte en enda krävde hans avgång.

– Håkan har verkligen haft ett massivt stöd på hemmaplan. Vi har också fått flera nya medlemmar sedan han tillträdde, säger Mattias Adolfson.

– Vi hoppas naturligtvis att de som nu lämnar ska komma tillbaka.

Mattias Adolfson menar att det är viktigt att partiet snabbt får en ny ledning, för att kunna blicka framåt.

– Här i Kalmar län pågår ett sorgearbete. De ansökningar om utträde ur partiet som vi får in är en del av detta. Det är möjligt att den här processen kommer att ta lite längre tid i vårt område än i andra. Men vi måste få en ledare att samla partiet runt.

Lis Lyrbo (S) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Oskarshamn. Hon menar att det i hela Oskarshamn finns en besvikelse efter lördagens besked.

”Tomhet i samhället”

– Det är en tomhet i hela samhället. Det gäller både hos våra sympatisörer och hos andra. Håkan är omtyckt.

Efter att Håkan Juholt tillträtt som partiordförande fick Socialdemokraterna i Oskarshamn många nya medlemmar. Flera har snabbt fått en plats i verksamheten.

– För oss är utmaningen nu att behålla dessa och alla andra medlemmar, trots besvikelsen, säger Lis Lyrbo.